Вече мога да чета и пиша

базирани на метода Сугестопедия . Децата се потапят в един различен свят на чуждия език, където с много радост, класическо изкуство, песни и театър те усвояват неусетно необходимата граматика и лексика за много по – кратко време. Курса е основно комуникативен, в прекрасна подкрепяща среда, която разкрива постепенно скритите резерви на детската личност и извежда на преден план желанието да учи и да комуникира на Английски език. 

Най -новото ни предложение за това лято !
" Академия по състезателна математика " 
Академията има за цел да създаде интерес на децата към състезателния тип задачи , да развие таланта им за справяне с логическите предизвикателства и да ги потопи в подкрепяща и спокойна сугестопедична среда, където да развиват талантите си. 
Стъпвайки на 11 годишния си опит с работа с деца в различни възрасти и подготовката им за различни състезания и изпити и разговаряйки с техните родители, ние идентифицирахме няколко основни проблема : 


1. Децата в началото се интересуват от решаването на задачите, но с напредването на школите техният интерес спада поради еднообразното провеждане на всяко занятие
2. Децата се отегчават от еднообразните задачи във всяка тема, тяхното еднотипно повтаряне и писането на огромно домашно в къщи върху същия тип задачи. Ако нещо не се разбере в момента, детето се чувства притеснено и отказва да работи в школата и в къщи
3. Децата губят интерес, защото им става скучно и извънредно отговорно подготовката и явяването на състезания. Липсва елемента на игра, удоволствие и любопитство за решаване на различни казуси
4. Страх от състезания 

Стъпвайки на тази обратна връзка, ние създадохве НОВА специална авторска програма .
Използвайки методите сугестопедия и неформално учене, ние създадохме двуседмичен специален курс по математика, в който се разглеждат състезателни теми, които подготвят децата за решаване на състезателни задачи. Методите предполагат за много кратко време да се възприеме 3 пъти по -голямо количество материал в сравнение със стандартните методи на преподаване в школите, който е поднесен по специфичен и много интересен начин. Попадайки в тази среда децата възприемат материала не само аналитично и логически , което за доста от тях се оказва трудно поради това, че все още нямат стабилни връзки в мозъка за сухи и аналитични разсъждения.
Единствено при нас авторските сугестопедични разработки на темите, използването на много допълнителни модели, сугестопедични игри и материали, създават предпоставка за усвояване на голямото количество материал без умора и с непрестанно желание у децата да участват. Работят в спокойна атмосфера на класическа музика и изкуство.

Преподаватели : Стефка Петрова 
Вяра Николова 

Продължителността на курса е 4 дни седмично в рамките на 2 седмици. Общ хорариум : 24 уч.ч. 
Децата са разделени по класове. Школите са : 
- за деца , завършили 1 клас - от 12.06. - 23.06. 2017
- за деца, завършили 2 клас - от 26.06. - 7.07. 2017 
- за деца, завършили 3 клас - от 10.07. - 20.07. 2017

"ВЕЧЕ МОГА ДА ЧЕТА и ПИША ” е курс за ранно ограмотяване и ускорено обучение по четене и писане по методиката на професор Лозанов, акредитирана от ЮНЕСКО през 1978 год като най- хуманния метод за обучение .

Обучението е за деца в предучилищна възраст / 6-7 год /

#Курсът се провежда всеки делничен ден по 3 уч.ч от 10 до 11.45 часа. 
1 модул - "Вече мога да чета " - 39 уч.ч
2 модул - "Вече мога да пиша " - 15 уч.ч

По метода на Класическата Сугестопедия децата могат да се научат да четат, без да е необходимо бавно да учат буква по буква. По стените има закачени табла - украшения, на които има думи, разкриващи цялата азбука. Под формата на различни игри и дидактически занимания , с много интерес, децата се научават да четат първо думите от таблата, след това и други думи. С игри, класическа музика и приказки те научават буквите и думите по лесен и забавен начин. Четат "Сугестопедичния буквар" на д-р Лозанов и допълнителните адапционни четива. Писането започва малко след като са започнали да разпознават и четат думите, но съвсем естествено, без фиксация на отделните елементи, чертички и т.н. Това позволява по лек и интересен начин децата да възприемат в цялост и да изписват всички букви от азбуката печатно и ръкописно. 

Ние в „Материка“ създаваме приятна и хармонична атмосфера, където децата могат да учат и творят на спокойствие. Средата подкрепя развитието на скрития им потенциал, като създава спокойствие и увереност, без неприятни усещания, свързани с ученето. Създава се прекрасно и позитивно отношение към предстоящия учебен процес. 

За всички деца на възраст 6 и 7 години, на които предстои да бъдат в първи клас. 

Период : от 05.06. - 30.06., като дните 22 и 23 децата са в творческа пауза.

„ СЪТВОРИ СЕ “

Сугестопедична

Лятна съТворителница на детски мечти

 

Лятна програма на „Материка“    „Лятна съТворителница на детски мечти „   2017   е творческа и приключенска програма в света на знанията, предизвикателства, уменията да вземаш различни решения, игрите и преживяванията, които помагат на децата да откриват нови приятелства и да обогатяват собственото си развитие.

Защото като деца на света е важно да познават своите таланти, да опитват различни неща, вдъхновено да творят и свободно да избират онова, което най-много им харесва !

Материка превръща Лято 2017 в една забавна приказка за всяко дете. Приказка, в която децата учат и се развиват без напрежение и стрес, с усещането за една безкрайна увлекателна игра, в която техния потенциал се разгръща, там където се чувстват  удовлетворени и компетентни.  В нашите програми даваме възможност на децата да добиват нови знания чрез преживявания и проекти и да развиват важни умения за справяне в различни ситуации. Нашата цел е да развиват интересите си в истинско общуване с други деца, да осмислят скритите си емоции, да общуват пълноценно и да развиват качества, които ги правят личности.

 

Програмата е специално разработена от екипа на "МАТЕРИКА" и се базира на методите сугестопедия, неформално обучение и емпатия. Насочена е към разкриване на скритите резервите на детето, в подкрепа на неговите таланти и интереси, развитие на потенциала на всяко дете,  откривателство, творчество и вдъхновение в една свободна и творческа среда. Децата работят като един екип, в който се подкрепят и се учат да са толерантни и съзнателни към останалите и природата.

Потопени в тази среда, Вашите деца придобиват знания, умения и нагласи за :

·         отговорно поведение към хората,  с които общува и  към света около него ;

·         позитивно и отговорно отношение към природата около себе си

·         Работа в екип

·         Поддържане на  ред в стаята, където твори с отбора си в следобедните часове

·         Навици за физическа култура и здравословен начин на живот

·         Да споделя и осмисля емоциите си

·         Да усвоява с лекота много нови знания по различните теми и модули, които са включени сутрин и след обяд в програмата на „Материка“

·         Да учи с желание нови неща по чужд език, логика и математика, обществени и природни науки, експерименти по естествени науки, литература и граматика  

·         Да се справя в трудни ситуации

·         Да бъде креативно и да се изразява чрез изкуството;

·         Да комуникира уверено и със самочувствие 

 

  Всеки ден започва 8.30ч. с игри за събуждане, запознаване,  сплотяване, разделяне(групиране) по отбори и въвеждане на темата на деня. В началото на деня децата получават творческа задача, свързана със спецификата и темата на деня.

 Преди обяд заниманията на децата продължава с тематичните игри, физически упражнения и преживявания сред природата, които правят деня на децата интересен и пълноценен. Игрите сред природата са внимателно подбрани, балансирани, и съобразени с физическото развитие на децата. 

  Обядът на децата е разнообразен, вкусен и питателен, поднесен от любезните домакини в ресторант „Пчела“.

  Следобедните занимания са фокусирани към творческото  израстване на децата, любопитство им към заобикалящата ги среда, формирането им като личности и  реализацията на техните мечти. Чрез много, разнообразни дидактически и ролеви игри, приказки и с помощта на класическото изкуство децата  ще се потопят в един нов за тях, магичен, творчески свят.

  Следобедните занимания за децата са организирани в различни модули, като през седмиците се прави комбинация от няколко от тях  и всеки ден децата посещават два  от следните модули: 

·         "Брилянтен ум" – Модул за развитие на логиката, пространственото мислене, раздвижване на модели, забавни математически приказки, мнемоника и създаване на мисловни модели и карти, упражнение за бърза памет и бързо смятане;

·         "Приказни истории" или Модул за творчеството и създаването на собствена приказна  история  като за КОНКУРС :) ;

·         " Сътвори себе си " -  Модул за изразяване на себе си чрез театър, музика, танц.

·         " Нарисувай се " - Модул за вдъхновението да съТворяваш и да подаряваш красота чрез изкуство;

·          "Деца на света" - Модул за участие в сугестопедично обучение по Английски език;

·         „Пътешествие с куфар“ - Модул за сугестопедично занимание по Испански език с гост-преподавател  сугестопедагог Ирена Младенова. (от м.юни -  юли, 2017 

И    Модул  " Емоционална интелигентност " -   Игри за личностно развитие и  развитие на емоционалната интелигентност, за да осмислят емоциите си, да израстват свободно комуникиращи и отговорни личности. 

и  още много интересни и креативни игри, които провокират децата .

Всеки петък децата са гости на боровото царство в комплекс "Еко Рай" .(Транспортирането на децата се извършва с лицензиран превоз). Денят е посветен на последните предизвикателства на седмицата. На обяд деца и аниматори подготвят весело барбекю с много кулинарни изкушения.

За да бъдем заедно и да изживеем едно цветно, щуро и творческо лято е необходимо да се обадите и запишете за участие на тел.052/828228 и/или 0887/925757. Записване може да се извърши и на място в офиса на адрес: бул. “Мария Луиза, 28“, ет.2

СМЕНИ НА ЛЯТНАТА ПРОГРАМА :

Първа седмица                
от 05.06. - 09.06.2017  

" Човек , Океан , Космос - безкрайният свят "       

Втора седмица 
от 12.06. - 16.06.2017
" Старият  свят на Динозаврите "
Трета седмица 
от 19.06. - 23.06.2017

" Тайните на Древните цивилизации "

Четвърта седмица 
от 26.06. - 30.06.2017

" Имало едно време ...или как се живее приказка " 

Пета седмица 
от 03.07. - 07.07.2017

" Около света за 5 дни " 

Шеста седмица 
от 10.07. - 14.07.2017

" Народът на Слънцето или историята на Стара България "  

Седма седмица
от 17.07. - 21.07.2017

" Влез в играта " - разиграване на компютърните игри на живо

Осма седмица
от 24.07. - 28.07.2017 

      " Имало едно време ... или Приказки от цял свят "

Девета седмица
от 31.07. - 04.08.2017

" Старият  свят на Динозаврите 2 "

Десета седмица
от 07.08. - 11.08.2015

" Човек, океан, Космос - 2 - безкрайният свят "

 

Цена за една седмица : 90 лв . В цената са включени:

·         Подготовка на програмата, спортна, танцова и цялостна анимация;

·         специално подготвени и адаптирани материали за тематичните игри и занимания на всяка седмица;

·         арт-материали за приложните ателиета;

·         материали за творческите еко – работилници;

·         материали и допълнителни ресурси за сугестопедичните уроци по Английски език, Испански език;

·         материали и допълнителни ресурси за сугестопедичните уроци по математика, логика, мнемоника, хуманитарни дисциплини;

  •      занятията по флай  -йога;
  •      следобедна закуска за децата
  •      3 обучени преподаватели за работа с деца;
  •      2 обучени аниматори за работа с деца ;
  •      6 преподаватели по различни науки, които създават всеки ден ново и различно учебно съдържание, основано на методите сугестопедия, неформално обучение и емпатия ; 
  •      лицензиран транспорт до отдалечени местности;

·        обяд в ресторант „Пчела“ (в дните от понеделник до четвъртък)  не влиза в цената. Неговата стойност в размер на 14.50 лв за 4 дни се заплаща отделно при внасяне на таксата за съответната седмица.  

·    

 

Създадохме Детски център "Материка" с голяма любов към децата и тяхната индивидуалност. За нас това е онова място, където децата потопени в красива, уютна и защитена среда да могат да се изградят като здрави, толерантни и щастливи хора, които постигат високи академични резултати и имат смелостта да следват мечтите си. 

В КАКВО ВЯРВАМЕ 

Ние разчупваме модела на обикновената Занималня. 

Писането на задължителните домашни работи от училище са една малка част от онова, на което се учат децата.

Ние вярваме, че ако пробудим и задържим интереса на детето, ако разиграем под формата на дидактически игри материала, който е взет или предстои да бъде взет в училище, ако го подкрепим да пише свои разкази, за да се научи да се изразява правилно, без да допуска грешки, то ще остава дълго време любопитно за нови неща.  Ще остава жадно за нови изследователски проекти, които ще обогатят знанията и културата му.

Затова в работата си прилагаме различни методи  - Сугестопедия, неформално обучение, учене чрез преживяване, емпатия, проекто -базирано обучение и др., за да постигнем целите си. 

 КАКВО НИ РАЗЛИЧАВА ОТ ОСТАНАЛИТЕ МЕСТА 

- Поставяме си високи цели и стимулираме децата да дават най - доброто от себе си. Това не винаги е плавен и автоматичен процес, но ние притежаваме нужните познания, любов и търпение, за да научим Вашите деца да бъдат самостоятелни и отговорни в образователния процес. 

- Създаваме необходимите навици за самостоятелно учене, което често се пропуска в сегашната образователна система, но е много важно за формирането на уменията за учене. Всяко дете пише своята домашна работа самостоятелно, като при необходимост пита преподавателя в групата. Всяка домашна работа се проверява от учителя, коригира се при необходимост, детето нанася корекциите  и след това преподавателят отново проверява домашната работа. 

- За всяко дете има свой личен план за развитие  

- Създаваме един свят, наситен с класическо изкуство и красота - красота в представянията , красота наоколо , красота във взаимоотношенията, свят  в който те обичат да се връщат всеки ден .

Основна задача през първия месец е да установим как учи детето, кои неща го интересуват, кои предмети възприема с лекота и при кои има нужда от подкрепа. На базата на това преподавателят създава специален учебен план за надграждане и развитие, който се актуализира през цялото време. След като детето приключи със задължителното домашно за деня, то е стимулирано под различни форми да прави  допълнителни неща, които да отработват пропуските. 

- Работата в екип, отговорност, толерантност и приятелство - това нещата, на които учим всички деца, които споделят времето си с нас в "Материка" . Преподавателите разработват и прилагат в своята работа различни игри за емоционално и личностно развитие, с което изграждат прекрасни взаимоотношения с децата. От самото начало се приемат общи правила на групата, споделени и предложени от самите деца, които след това се съобразяват с тях и се научават постепенно да поемат отговорност за своето поведение.

- Ние многократно надхвърляме  материала, който е взема в училище. 

Развиваме въображението с различни езикови и дидактически игри, активираме граматиката с диктовки или създаваме приказки и истории. Изготвяме различни математически игри и предизвикателства, които често надхвърлят материала на децата от съответния клас . Така децата от 1 и 2 клас с удоволствие  събират и изваждат шестцифрени числа, част от математическата игра БИНГО .  

- Използваме в работата си методите Сугестопедия и неформално обучение, обучение през игри, приказки и истории.

Ние  сме изучили и прилагаме в практиката си различни методи за постигане на високи резултати. В основата ни е метода Сутестопедия , като неговите 7 закона, принципи и средства се прилагат навсякъде в неразривна цялост. 

- Преподавателите са професионалисти, специалисти по Начална и предучилищна педагогика, които постоянно повишават квалификацията си чрез различни обучения. Те са обучени да организират един различен комуникативен и учебен процес, който възпитава и развива интелекта на децата. Правят го с много вяра, любов и търпение. Създават спокойна среда, наситена с много стимули, класическа музика и хармония.  

- Постоянно се обучаваме, повишаваме квалификацията си и обогатяваме собствените си личности  - ние вярваме, че човек може да бъде добър Учител, само ако постоянно разширява собствения си кръгозор, повишава личните си умения и знания и се интересува от всичко ново, различно и интересно в света около нас. Само тогава ще можем да предоставим на децата богата палитра от различни знания, умения и възможности, от които те ще черпят с вдъхновение и според това кой от каквото има нужда.

 

КАК ПРОТИЧА ДЕНЯТ ПРИ НАС

За децата, които са втора смяна на училище

-      Посрещаме децата всеки ден в 8.30

-      Подготовка на домашните работи,

-       Лични проекти, допълнителни занимания, надграждащи и развиващи различни образователни и личностни умения за децата, които са втора смяна на училище  или

-      Подаване на различен материал, който предстои да бъде взети и допълнителен такъв , като предметите са интегрирани по много интересен начин в една обща история. След това се правят разработки за активиране на материала чрез различни игри, групови и лични проекти, споделяне и др.

-      Обяд в ресторант „Пчела“

-      Водене до съответните училища

За децата, които са първа смяна на училище

-      посрещане от съответните училища според програмата и водене на обяд

-      Обяд в ресторант „Пчела“

-      Връщане в „Материка“

-      При хубаво време има свободни игри на въздух в двора на „Материка“

-      При лошо време – занимания по интереси, творчество, образователни игри, четене на любими приказки под съпровод на класическа музика и др.

-      Подготовка на домашни работи за следващия ден

-      Лични проекти, допълнителни занимания, надграждащи и развиващи различни образователни и личностни умения за децата, които са втора смяна на училище  или

-      Подаване на различен материал, който предстои да бъде взети и допълнителен такъв , като предметите са интегрирани по много интересен начин в една обща история. След това се правят разработки за активиране на материала чрез различни игри, групови и лични проекти, споделяне и др.

-      Вземане на децата от „Материка“ – 17.30

Поемаме водене и вземане от училище на деца от училищата „Св. Климент Охридски“, „Св.св. Кирил и Методий“ и 8 СОУПЧЕ „А. С. Пушкин“.

От всички останали части на града воденето и взимането на децата е ангажимент на родителите. Можете да ги водите или вземете от ресторант „Пчела“ или от „Материка“ .

 

КАК ОРГАНИЗИРАМЕ ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА

 

-      Във всяка група има максимум 10 деца

-      Всяка група има основен преподавател, който се грижи за децата и преподавател – помощник, който помага в различни моменти от общата работа

-      Всяка група има свой Дневник, където всекидневно се записват домашните работи на всяко дете и всички негови допълнителни работи за деня, според плана за развитие на детето

-      Всеки ден освен задължителните домашни работи, се преподава по различен начин, чрез игра или история материал, който не е бил разбран или който предстои да бъде взет в училище. Следвайки собствения ритъм на децата в групата по този начин постепенно се изчистват пропуските или неразбраните неща от училище, повишава се увереността, че всеки разбира и може сам да се справи с възложените задачи и не на последно място, изгражда се утвърждението, че когато и да се наложи, детето знае и може да се представи отлично.

-      Всеки ден , освен задължителните домашни работи, се правят и много допълнителни работи, които развиват надграждат знанията и усъвършенстват уменията. Използвайки метода сугестивна – десугестивна педагогика, ние подаваме  много материал, като интегрираме всички предмети, върху които се работи всекидневно – нови знания по БЕЛ, математика, човек и природа, човек и общество, класически изкуство и танц, песни и т.н Под формата на различни игри, групови и индивидуални проекти, лични представяния и др. децата активират и разработват новия материал. Така вътре се вплитат

допълнителни писмени работи по бълг.език , диктовки, преразкази или съчинения на определена тема; специално разработени математически игри, които развиват възможностите за бързо пресмятане и логическото мислене за решаване на текстови задачи.

- Всички писмени работи се съхраняват в специално Портфолио на всяко дете.

Колегите начални преподаватели са специалисти и работят с децата както върху основните предмети, така върху усвояването на лексиката и граматиката на чужд език. Колегите имат допълни специализации по Английски и/ или Руски езици. 

 

 

За допълнителна информация и записване : тел 0887 92 57 57 

 

 

КАКВО ОЩЕ:

Всеки ученик, който е записан в Занималнята ползва отстъпка от Курса по Английски език , в който използваме метода на Сугестопедията.
Всеки ученик, който е записан в Занималнята ползва отстъпка от Школата по математика , в която използваме метода на Сугестопедията .

Изявата на всички деца, които са записани на школа по математика и желая да се явяват на математически състезания, се спонсорира от Фондация "МАтерика" .


 

_______________________________

" Когато светът дойде при теб. " 

© 2015 Materika Foundation. All Rights Reserved.