ЛЕТНИ СУГЕСТОПЕДИЧНИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

базирани на метода Сугестопедия . Децата се потапят в един различен свят на чуждия език, където с много радост, класическо изкуство, песни и театър те усвояват неусетно необходимата граматика и лексика за много по – кратко време. Курса е основно комуникативен, в прекрасна подкрепяща среда, която разкрива постепенно скритите резерви на детската личност и извежда на преден план желанието да учи и да комуникира на Английски език. 

_______________________________

" Когато светът дойде при теб. " 

© 2015 Materika Foundation. All Rights Reserved.