fbpx

Присъствени курсове за деца и ученици

Креативна математика 3 клас - София (2)

Креативна математика 3 клас - София (2)

Admission Open

ШКОЛА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕ за 3 клас 

 

 

Обучението е предназначено за деца, които искат да се справят без проблем със задачите от училище и да решават допълнителни интересни задачи, които да стимулират интереса към предмета и развиват мисленето. Тук е разработен определен метод, който попълва и надгражда знанията, придобити в училище и предоставя възможност да се разглеждат сходни задачи, но с по-интересни условия. 

ЦЕЛ НА КУРСА: да проверим и затвърдим училищния стандарт на най-високо ниво, да развием математическото мислене и концепции над училищния стандарт и да подкрепим децата да се влюбят в математиката. Наред с допълнителните знания и умения по материала, те развиват допълнителни умения като четене с разбиране на математически текст, дигитална грамотност, екипна работа и умения за учене.

КАК ГО ПОСТИГАМЕ: като установяваме подкрепяща среда, използваме сугестопедичен подход в комуникацията и изцяло авторски сугестопедични разработки на материалите, преподаваме математически концепции през игри, модели и приказни истории. Имаме онлайн платформа, където качваме материалите, класна стая, насочена към личността на детето и постоянна връзка с родителите. Опит 15 години в тази сфера.

– годишен хорариум 52  уч ч;

- провежда един път седмично по 2 уч часа;

- Занятията се провеждат в залите на МАТЕРИКА - ул. Плана планина 1

-  предлагаме взимане от 122 училище, откъдето можете да си вземете децата;

- Групите са малки, до 10 ученика, което гарантира качествено обучение с възможност за персонално внимание към всяко дете

- На всяко занятие се акцентува върху пълното усвояване на задължителния материал от училище и на решаване на допълнителни специални материали , които са подготвени в школата. Занятието завършва със домашна работа

- Домашната работа са проверява в началото на всяко следващо занятие.

- По време на всяка школа се прави самостоятелен тест или друга самостоятелна работа, което позволява да се следи системната подготовка на учениците

 

 

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

По време на цялостната подготовка Вашето дете получава:

- качествено и професионално обучение от преподавателите на Училища "Материка", които имат достатъчно голям опит в подготовката за изпити по математика

- всички най-нови материали и помагала, които отговарят на последните изисквания на МОН

- допълнителни авторски разработки на тестове и контролни работи,

- на всяко занятие получавате допълнителни тестове, разработки и други материали, които съпътстват обучението в групите

- Достъп до онлайн платформата за дистанционно обучение - materika.net.  Достъп до онлайн платформата за управление на учебния процес - https://materika.schoolmanage.net .

 

 

Subject List (1 Subject)

Офис Варна

Варна

бул. "Мария Луиза" 31

+359 887 925757

office@materika.net

Офис Лозенец

София

ул. "Плана планина" 1

+359 886 936363

lozenetz@materika.net

© 2015 Materika Foundation. All Rights Reserved.

Search