fbpx

Присъствени курсове за деца и ученици

Сeртификатни курсове FCE, CAE, IELTS, TOEFL

Сeртификатни курсове FCE, CAE, IELTS, TOEFL

Admission Open

Ако Вашата цел е да придобиете престижен и международно признат сертификат за владеене на английски език, то при нас, в Образователен център “Материка“  ще откриете подготвителни курсове за : 

 -  FCE - First Certificate in English (B2 Европейска езикова рамка) 

-   CAE  - Cambridge English: Advanced (CAE)

-   IELTS - един от най - важните международно признати изпити за прием за обучение в Европейски университети 

Ние избираме най-удачния подход за всяка група и всеки обучаем, работим с най-добрите и доказали се в практиката системи за обучение и сме готови да откликнем на индивидуалните нужди на всеки!

Предлагаме групово, индивидуално и полуиндивидуално обучение

Курс : Подготовка за FCE - First Certificate in English (B2 Европейска езикова рамка)

Целта на всеки изпитен курс е:

 • да повиши Вашето езиково ниво – надгражда и усъвършенства владеенето на ниво В2
 • включена подготовка за формата на изпита
 • пробни изпити в обстановка, близка до изпитната
 • да Ви помогне да усъвършенствате езиковите си умения
 • да Ви помогне да усвоите най-добрите изпитни стратегии, т.е. да Ви подготви за предизвикателството да положите успешно изпит за международно признат сертификат по английски език.
 • дава изключителна подготовка по формата на изпита, което гарантира постигането на много добри резултати при явяването

FCE е първият от Сертификатните изпити на Кеймбридж и е изключително важна стъпка за удостоверяване на нивото на владеене на езика. Учебната програма на изпитните курсове е насочена в еднаква степен , както към обогатяване и затвърждаване на необходимите за съответното ниво езикови познания, така и към трениране в специфичния формат на изпитните материали. Придобиват се практически знания и умения, необходими за успешно представяне и постигане на висок академичен резултат на изпита.

Работим върху всяка една от секциите на изпита и развиваме всички важни умения, за да бъдете  максимално подготвени.

 • Reading and use of English – развиваме специални умения за четене, възприемаме текста с по - голяма лекота и увереност, използвайки сугедтопедичния подход в обучението ни 
 • Listening – слушаме реални текстове и работим ефективно за подобряване на уменията за слушане
 • Writing – овладяваме различните писмени формати и ги практикуваме в реална среда на предстоящия изпит, за да придобием увереност и спокойствие ;
 • Speaking –  формата на изпита е специфичен. Учим се да общуваме естествено, спонтанно и изчерпателно по дадена тема , дискутираме уверено, изказваме мнение и изслушваме останалите.  Развиваме умението за говорим изчерпателно и спокойно за кратко време. 
 • Включени пробни изпити в реална среда, близка до изпитната и анализ на резултатите 

Колко : 120 уч часа  - групово обучение

Кога : сутрин или след обяд 2 пъти по 3 уч часа

Къде : М. Луиза 31

Цена на курса :

специална цена за учебната 2019/2020 година

1080 лв , разпределена на 3 вноски

Учебни материали : заплащат се допълнително 

Индивидуално :

Колко : 90 уч часа с включена подготовка за изпита

Кога : сутрин или след обяд 2 пъти по 2 уч часа

Къде : М. Луиза 31

Цена на курса : 18 лв на уч.час -

Учебни материали : заплащат се допълнително

Полуиндивидуално :

Индивидуално :

Колко : 100 уч часа с включена подготовка за изпита   

Кога : сутрин или след обяд 2 пъти по 2 уч часа

Къде : М. Луиза 31

Цена на курса : 12 лв на уч.час

Учебни материали : заплащат се допълнително

 

Курс : Подготовка за Сертификат за напреднали - Cambridge English: Advanced (CAE)

CAE съответства на ниво С1 (Effective Proficiency) от Общата европейска езикова рамка и се признава от университетите във Великобритания и САЩ. Това е изпит на високо ниво, който оценява умения за свободно общуване на английски език. 

За успешното представяне на изпита и постигането на висок академичен резултат , ние наблягаме върху две важни неща :  -

 - надграждаме изключително успешно нивото на владеене на чуждия език до ниво  С1 . Сертификатния курс вдига цяло едно ниво от Европейската езикова рамка (от B2 при FCE на C1). Работим съсредоточено върху усъвършенстване на лексикалните и граматически особености и приложението им .

-  съсредоточена подготовка за предстоящия изпит  и развиваме всички важни умения, за да бъдете  максимално подготвени.

 • Reading and use of English – развиваме специални умения за четене, възприемаме текста с по - голяма лекота и увереност, използвайки сугестопедичния подход в обучението ни. Наблягаме на различни формати и текстове, почти еднакви на тези, които се дават на изпит.  
 • Listening – слушаме реални текстове и работим ефективно за подобряване на уменията за слушане
 • Writing – овладяваме различните писмени формати и ги практикуваме в реална среда на предстоящия изпит, за да придобием увереност и спокойствие. Натрупваме специфични умения за писане, необходими за успешното взимане на изпита САЕ ;
 • Speaking –  формата на изпита е специфичен. Учим се да общуваме естествено, спонтанно и изчерпателно по дадена тема , дискутираме уверено, изказваме мнение и изслушваме останалите.  Развиваме умението за говорим изчерпателно и спокойно за кратко време. 
 • Включени пробни изпити в реална среда, близка до изпитната и анализ на резултатите 

Колко : 120 уч часа  + 30 изпитна подготовка - групово обучение

Кога : сутрин или след обяд 2 пъти по 4 уч часа

Къде : М. Луиза 31

 

 

Индивидуално :

Колко : 90 уч + 15  часа  изпитна подготовка

Кога : сутрин или след обяд 2 пъти по 2 уч часа

Къде : М. Луиза 31

 

 

Полуиндивидуално :

Колко : 90 уч + 20  часа  изпитна подготовка

Кога : сутрин или след обяд 2 пъти по 2 уч часа

Къде : М. Луиза 31

 

Subject List (1 Subject)

Course Teacher (1 Teacher)

Габриела Карамичева

Габриела Карамичева

Английски език

Офис Варна

Варна

бул. "Мария Луиза" 31

+359 887 925757

office@materika.net

Офис Лозенец

София

ул. "Плана планина" 1

+359 886 936363

lozenetz@materika.net

© 2015 Materika Foundation. All Rights Reserved.

Search