fbpx

Присъствени курсове за деца и ученици

Креативна математика 4 клас

Креативна математика 4 клас

Admission Open

ШКОЛА ПО КРЕАТИВНА МАТЕМАТИКА ЗА 4 КЛАС 

 

Школата за 4 клас има за цел да развие уменията за запомняне, разбиране и прилагане в задачи на материала , който се преподава в училище. Всеки път на занятията се припомнят основните моменти, взети в училище, използват се в обикновени задачи и след това се надграждат постепенно със по- трудни задачи от различни сборници. Целта на школата е да попълни евентуални пропуски при овладяване на материала в час, да създаде увереност и желание за самостоятелно справяне с лесни и по - трудни задачи, да предизвика интерес и желание на детето да се занимава с науката без страх, че не успява да се справи. Това постепенно ще даде  отражение на неговото поведение в час, на увереността му при контролни, класни работи и тестове . 

 

ЗАЩО ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ ПРИ НАС?

Нашата методика се различава то всички останали . Ние вплитаме в работата си методи сугестопедия, неформално обучение, обучение чрез игри и истории. Уважаваме личността на детето, знаем , че всяко дете учи по различен начин и предлагаме много голям набор от различни учебни материали, така че то да възприема по много и различни начини материала по математика. В комбинация с много математически игри, които стимулират и развиват връзките в мозъка и умението за бързо използване на придобитите знания и умения, децата учат без умора и без стрес и с голямо желание участват в часовете.

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА КУРСА , ДЕТЕТО ЩЕ МОЖЕ

- да се справя отлично със задачите от училищния курс по математика

- да решава различни задачи върху материала от училище от още 4 различни сборника по математика 

- ще прилага бързо знанията и уменията си за решаването на непознати задачи

- ще изгради логически връзки и възможност да решава някои по - лесни логически задачи

- ще премахне негативната емоция, ако има такава, свързана с предмета математика

- ще се чувства радостно и без притеснение ще подхожда към различните задачи 

Занятията са по 2,5 уч. часа и се провеждат присъствено  в залите на Училища МАТЕРИКА и/или се осъществяват чрез комбиниране на синхронно и асинхронно обучение в електронна среда - дистанционно (Online).


Ние сме малки групи - 8- 10 деца, което дава възможност да се обърне специално внимание на всяко дете, да се обяснят по-трудните задачи и да се проследи развитието и усвояването на новите типове задачи.


Course Teacher (1 Teacher)

Росица Бояновска

Росица Бояновска

Материка Варна

Офис Варна

Варна

бул. "Мария Луиза" 31

+359 887 925757

office@materika.net

Офис Лозенец

София

ул. "Плана планина" 1

+359 886 936363

lozenetz@materika.net

© 2015 Materika Foundation. All Rights Reserved.

Search