fbpx

Присъствени курсове за деца и ученици

Креативна математика 6 клас

Креативна математика 6 клас

Admission Open

ШКОЛА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧИЛИЩЕ
КАК ПРОТИЧА ОБУЧЕНИЕТО В ШКОЛАТА 

Школата има за цел да допълни и затвърди новите знания придобити в училище и решаване на допълнителни задачи, които развиват въображението и логическата мисъл на учениците.

Методиката, която използваме в Центъра е уникална и се прилага единствено при нас вече от 5 години. Тя и разработена на базата на спецификата на възприемане на мозъка, така че без умора да се поема голямо количество материал, което след това бързо да бъде преобразувано в умения за решаване на задачи. Вдъхновени от метода сугестопедия – десугестивна педагогика и неформално учене, ние създадохме авторски материали, които помагат на  децата да разбират и с лекота да възприемат материала, необходим за отличната подготовка за изпита. Учейки по този различен начин, всяко дете първо се успокоява, че може да решава задачи и да научи необходимото количество теореми без стрес. След това потопени в различна среда, те започват да трупат умения за решаване на различни типове задачи, част от които започват да решава и напълно самостоятелно, да се справят постепенно все по – добре на контролни в училище и с домашните в къщи.  В преподаването сме включили подаване и активиране на материала по много и различни начини, така че да се възприеме всеки ученик с лекота, съобразено с неговият стил на учене..

 

След обучение при нас децата ще :

 •         знаят материала от учебника в цялост, не разкъсан, и сами ще могат да правят мисловните връзки и да го използват с лекота на изпита
 •         знаят цялата необходима теория по математика, дори и да не са имали време да я научат в къщи
 •          могат да прилагат наученото в различни типове задачи, в училище или на пробни изпити, като спонтанно ще се досещат за необходимите решения
 •          спонтанното досещане се задълбочава и паметта става все по – услужлива с времето поради спецификата на методиките
 •         се чувстват уверени, че могат да се справят с различни предизвикателства по предметите
 •         опитват да прилагат нови решения без да се отказват
 •         не се притесняват от грешките, поради начина и спецификата на обучение при нас
 •         се учат да развиват различни навици за учене, които не са им били създадени до този момент и които пречат на тяхното самостоятелно развитие / често оприличавани с мързел, незаинтересованост, апатия и др. /
 •         пишат самостоятелно домашни работи, които дискутират
 •         имат готовност и без притеснение обясняват решението на различни типове материал на дъска или пред други, което им осигурява безпроблемно представяне в училище
 •         имат подкрепа от преподавател – ментор от „Материка“, който работи с тях, за да проследява развитието и да помогне за създаване на навици за самоподготовка, ако такива липсват
 •         могат да се представят все по – добре на пробните изпити, организирани от „Материка“, което гарантира и успешното импредставяне на изпитите
 •         искат да решават в допълнително време задачи и тестове в „Материка“ , което гарантира тяхното отлично представяне
 •         учат с радост, идват с желание и вярват в своя успех

Всичко това ни различава много от онова, което се предлага в града като традиционно образование.

Ние вярваме, че единствено по този различен начин децата преминават с лекота и без създаване на излишни негативни чувства към годината, в която се кандидатства . 

Работа с тестове, решаване на логически задачи, усвояване на нови типове задачи, обучение чрез казуси - това е малка част от амбициозната програма на Центъра, по която работим и развиваме интелекта на учениците

КАК ПРОТИЧА ОБУЧЕНИЕТО 

- Занятията са по 3,5 уч. часа и се провеждат всяка събота  в залите на Училища МАТЕРИКА

- Групите са малки, по 8 - 10 ученика, което гарантира качествено обучение с възможност за персонално внимание към всяко дете

- В школите се работи по СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА на материала за 6 клас, която е една и съща във всички групи, независимо от преподавателите и учениците.

- На всяко занятие се акцентува върху пълното усвояване на задължителния материал от училище и на решаване на допълнителни специални материали , които са подготвени в школата. Занятието завършва със домашна работа

- Домашната работа са проверява в началото на всяко следващо занятие.

- По време на всяка школа се прави самостоятелен тест или друга самостоятелна работа, което позволява да се следи системната подготовка на учениците 

- При посещаване без домашна работа или при отсъствие от школата , родителите получават незабавна обратна връзка

 

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

По време на цялостната подготовка Вашето дете получава:

- качествено и професионално обучение от преподавателите на Училища "Материка", които имат достатъчно голям опит в подготовката за изпити по математика - само през 2011 година отличните оценки на изпита по математика са 15 , а средния успех на школата по математика - при 90 ученика, които се явиха на изпит, е 5.000.

- всички най-нови материали и помагала, които отговарят на последните изисквания на МОН

- допълнителни авторски разработки на тестове и контролни работи,

- на всяко занятие получавате допълнителни тестове, разработки и други материали, които съпътстват обучението в групите

- система за онлайн обучение, която дава възможност за допълнителни тренировки за усъвършенстване на уменията за решаване на тестове

 

- внедряване на система за безплатни консултации с онлайн преподавател и виртуална класна стая - едно удобство на обучението, което спестява средства и време за път до Центъра, но осигурява безплатна онлайн помощ от преподавател през седмицата

Course Teacher (1 Teacher)

Росица Бояновска

Росица Бояновска

Материка Варна

Офис Варна

Варна

бул. "Мария Луиза" 31

+359 887 925757

office@materika.net

Офис Лозенец

София

ул. "Плана планина" 1

+359 886 936363

lozenetz@materika.net

© 2015 Materika Foundation. All Rights Reserved.

Search