fbpx

Присъствени курсове за деца и ученици

Състезателна математика за 6 клас

Състезателна математика за 6 клас

Admission Open

Школата има за цел да допълни и затвърди новите знания придобити в училище и решаване на допълнителни задачи, които развиват въображението и логическата мисъл на учениците.

Работа с тестове, решаване на логически задачи, усвояване на нови типове задачи, обучение чрез казуси - това е малка част от амбициозната програма на Центъра, по която работим и развиваме интелекта на учениците

- Занятията са по 3,5 уч.часа и се провеждат всяка събота от 12.00 - 14.10 часа в залите на Учебния център

- Групите са малки, по 8 ученика, което гарантира качествено обучение с възможност за персонално внимание към всяко дете

- В школите се работи по СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА на материала за 5 клас, която е една и съща във всички групи, независимо от преподавателите и учениците.

- На всяко занятие се акцентува върху пълното усвояване на задължителния материал от училище и на решаване на допълнителни специални материали , които са подготвени в школата. Занятието завършва със домашна работа

- Домашната работа са проверява в началото на всяко следващо занятие.

- По време на всяка школа се прави самостоятелен тест или друга самостоятелна работа, което позволява да се следи системната подготовка на учениците

- При посещаване без домашна работа или при отсъствие от школата , родителите получават незабавна обратна връзка

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

По време на цялостната подготовка Вашето дете получава:

- качествено и професионално обучение от преподавателите на Учебен център "Материка", които имат достатъчно голям опит в подготовката за изпити по математика - само през 2011 год отличните оценки на изпита по математика са 15 , а средния успех на школата по математика - при 90 ученика, които се явиха на изпит, е 5.000.

- всички най-нови материали и помагала, които отговарят на последните изисквания на МОН

- допълнителни авторски разработки на тестове и контролни работи,

- на всяко занятие получавате допълнителни тестове, разработки и други материали, които съпътстват обучението в групите

- система за онлайн обучение, която дава възможност за допълнителни тренировки за усъвършенстване на уменията за решаване на тестове

- внедряване на система за безплатни консултации с онлайн преподавател и виртуална класна стая - едно удобство на обучението, което спестява средства и време за път до Центъра, но осигурява безплатна онлайн помощ от преподавател през седмицата

Course Teacher (1 Teacher)

Стефка Петрова

Стефка Петрова

Математика

Офис Варна

Варна

бул. "Мария Луиза" 31

+359 887 925757

office@materika.net

Офис Лозенец

София

ул. "Плана планина" 1

+359 886 936363

lozenetz@materika.net

© 2015 Materika Foundation. All Rights Reserved.

Search