fbpx

Присъствени курсове за деца и ученици

Състезателна математика 3 клас София

Състезателна математика 3 клас София

Admission Open

ШКОЛА ПО СЪСТЕЗАТЕЛНА МАТЕМАТИКА за 3 клас  

Ние предлагаме един различен поглед върху обучението по математика, базиран на методите сугестопедия- десугестивна педагогика и обучение чрез преживяване. Разработили сме програмите си така, че спонтанното възприемане на знанията изгражда дълготрайни връзки в мозъка и на практика децата лесно разпознават моделите и лесно ги прилагат. Знаем как да преподаваме, да подберем и подредим математическите модели, игри и предизвикателства, така че децата подсъзнателно да разбират и съзнателно да прилагат на практика знанията и уменията си. Имаме опит 15 години в подготовката за състезания и изпити за кандидатстване в МГ и математически паралелки след 4 и 7 клас.

Цел на курса :

Децата да изградят лична стратегия за постигане на висок резултат при явяване на математически състезания, базирана на отлично познаване на определен брой състезателни теми. Да развият и усъвършенстват уменията си за бързо възприемане на по–голямо количество материал, уменията си за съставяне на математически модели при решаването на типовете задачи и увереност при приложение на знанията си. Освен знанията и уменията по математика, те развиват допълнителни умения за концептуално учене, работа в екип, концентрация и бързина на мисълта, представяне и обясняване на различни типове задачи.

За кого е предназначен курса : 

Основен фокус са деца, които имат афинитет към математическите задачи, справят се отлично с материала в училище и биха искали да развият култура за успешно явяване на състезания.

 

Как го постигаме:

Имаме опит-15 години. Установяваме подкрепяща среда, използваме сугестопедичен подход в комуникацията и изцяло авторски сугестопедични разработки на материалите, преподаваме математически концепции през игри, модели и приказни истории. Превръщаме ученето на математика в преживяване и любов за цял живот. 

Имаме онлайн платформа, където качваме материалите, класна стая, насочена към личността на детето и постоянна връзка с родителите. 

 Какво предлагаме :

– годишен хорариум 84 уч ч;

- провежда се два пъти седмично по 1,5 уч. часа / 1 астр. час / или 3 уч часа седмично;

- Занятията се провеждат в залите на Учебния цетър - ул. Плана планина 1, кв. Лозенец

-  предлагаме взимане от и връщане до 122 училище, откъдето можете да си вземете децата;

- Групите са малки, до 10 ученика, което гарантира качествено обучение с възможност за персонално внимание към всяко дете

- На всяко занятие се акцентира върху пълното усвояване на задължителния материал от училище и на решаване на допълнителни специални материали , които са подготвени в школата. 

- Занятието завършва с домашна работа, която се проверява в началото на всяко следващо занятие.

- По време на всяка школа се прави самостоятелен тест или друга самостоятелна работа, което позволява да се следи системната подготовка на учениците

- Държим на обратната връзка с родителите, за да бъдем по - ефективни в работата си с децата

- Поемаме  таксите и организираме явяването  на трите кръга на  състезание „Математика без граници“;  

- преподаватели: Ирена Бонева; Радослава Георгиева 

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

По време на цялостната подготовка Вашето дете получава:

- качествено и професионално обучение от преподавателите на Училища "Материка", които имат достатъчно голям опит в подготовката за изпити по математика

- всички най-нови материали и помагала, които отговарят на последните изисквания на МОН

- допълнителни авторски разработки на тестове и контролни работи,

- на всяко занятие получавате допълнителни тестове, разработки и други материали, които съпътстват обучението в групите 

- Достъп до онлайн платформата за дистанционно обучение - materika.net.  Достъп до онлайн платформата за управление на учебния процес - https://materika.schoolmanage.net .

 

 

 

Subject List (1 Subject)

Course Teacher (1 Teacher)

Ели Златкова

Ели Златкова

Материка София

Офис Варна

Варна

бул. "Мария Луиза" 31

+359 887 925757

office@materika.net

Офис Лозенец

София

ул. "Плана планина" 1

+359 886 936363

lozenetz@materika.net

© 2015 Materika Foundation. All Rights Reserved.

Search