fbpx

Присъствени курсове за деца и ученици

Състезателна математика 3 клас

Състезателна математика 3 клас

Admission Open

ШКОЛА ПО СЪСТЕЗАТЕЛНА МАТЕМАТИКА за 3 клас  

Тук се предлага обучение по специална методика за овладяване на различни методи за решаване на нестандартни и логически задачи. Основната цел на обучението е да се развива логическо и абстрактно мислене, което води до решаване на задачи, давани на състезания и олимпиади. Децата се явяват на всички олимпиади и състезания, записани от Учебния център. Участват и в ежегодните вътрешни състезания на Центъра.

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНДАЦИЯ " МАТЕРИКА" ВСИЧКИ ДЕЦА ОТ ШКОЛАТА ПО СЪСТЕЗАТЕЛНА МАТЕМАТИКА СЕ ЗАПИСВАТ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИ СЪСТЕЗАНИЯ, които се провеждат в гр. Варна.

В Учебен център за извънучилищна подготовка „МАТЕРИКА" предлагаме интересно обучение по специална методика , която развива уменията на децата да се справят с нестандартните типове задачи, да се представят отлично в клас и на различни състезания и олимпиади, да развиват логично и абстрактно мислене.
Работа стестове, решаване на логически задачи, усвояване на нови типове задачи, обучение чрез казуси - това е малка част от амбициозната програма на Центъра, по която работим и развиваме интелекта на учениците
- Занятията са по 2,5 уч.часа и се провеждат в залите на Учебния цетър

- Групите са малки, до 10 ученика, което гарантира качествено обучение с възможност за персонално внимание към всяко дете

- На всяко занятие се акцентува върху пълното усвояване на задължителния материал от училище и на решаване на допълнителни специални материали , които са подготвени в школата. Занятието завършва със домашна работа

- Домашната работа са проверява в началото на всяко следващо занятие.

- По време на всяка школа се прави самостоятелен тест или друга самостоятелна работа, което позволява да се следи системната подготовка на учениците

- Държим на обратната връзка с родителите, за да бъдем по - ефективни в работата си с децата

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

По време на цялостната подготовка Вашето дете получава:

- качествено и професионално обучение от преподавателите на Учебен център "Материка", които имат достатъчно голям опит в подготовката за изпити по математика

- всички най-нови материали и помагала, които отговарят на последните изисквания на МОН

- допълнителни авторски разработки на тестове и контролни работи,

- на всяко занятие получавате допълнителни тестове, разработки и други материали, които съпътстват обучението в групите

 

- внедряване на система за безплатни консултации с онлайн преподавател и виртуална класна стая - едно удобство на обучението, което спестява средства и време за път до Центъра, но осигурява безплатна онлайн помощ от преподавател през седмицата

Course Teacher (3 Teachers)

Стефка Петрова

Стефка Петрова

Математика

Гергана Атанасова

Гергана Атанасова

Материка Варна

Офис Варна

Варна

бул. "Мария Луиза" 31

+359 887 925757

office@materika.net

Офис Лозенец

София

ул. "Плана планина" 1

+359 886 936363

lozenetz@materika.net

© 2015 Materika Foundation. All Rights Reserved.

Search