Новини & Блог

Уважаеми родители,
 

Информираме Ви, че така дългоочакваните грамоти и медали за успешно представяне в есенен кръг на математическо състезание „Математика без граници“ са вече в Материка.

 „Материка“ – Образование и Сугестопедия и Фондация „Материка“  изпълни проект BG05/1063 „Избери своето бъдеще“, който се финансира съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №177/31.10.2014г., в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

_______________________________

" Когато светът дойде при теб. " 

© 2015 Materika Foundation. All Rights Reserved.