Учили ли сте някога немски с лекота ?

 Може ли да се покрият 3 нива по Европейската езикова рамка само за 140 часа ?

Опитвали сте много пъти, но не можете да говорите ?

Каним Ви на курс по

НЕМСКИ ЕЗИК с метода сугестопедия, 2 части , нива А1, А2, В1 

Подготвили сме един курс , в който граматиката се възприема с лекота чрез системата на играта и песните, а лексиката и умението за говорене се развива постепенно и с много подкрепа от страна на преподавателя. Темите са разнообразни, задаващи основите на немския език .

 • покривате три нива по Европейската езикова рамка - A1 ,А2 и В1
 •  140 учебни часа
 • 9 седмици 

След приключване на курса , Вие ще :

 •  можете да водите комуникация  на Немски език без страх от грешки
 •  знаете необходимата граматика, граматични единици и сложни езикови конструкции, съответстващи на нивата A1 и A2 от Европейската езикова рамка
 •  знаете и използвате с лекота лексика, надвишаваща лексиката, предвидена и използвана в обикновените курсове за покриване на двете  нива
 • можете да четете спокойно и с разбиране на Немски език, да превеждате от български на Немски и обратно с удоволствиe
 • умеете да подбирате различни изразни средства, които ще Ви дават възможност да се изразявате с лекота. Това умение се създава и надгражда на всяко занятие с метода сугестопедия
 • възприемате с лекота и без умора, защото обучението в един сугестопедичен курс винаги е съпроводен с ефект на релаксация
 • възприемате материала по много и различни начини, потопени в уютна  и подкрепяща среда , с много смях и класическа музика и изкуство
 • разкриете неподозираните възможности на своята личност и ще преоткриете удоволствието от ученето и възприемането с лекота на нови нещa

След края на курса Вие ще продължите сами да търсите, разширявате, задълбочавате знанията и сами да постигате неочаквани резултати. 

Работи се по оригинален сугестопедичен учебник ".

Курсът е подходящ за начинаещи или хора, които са опитвали на друго място, но не могат да комуникират на езика. 

Продължителност?
------------------------------------------------------------------

Първа част (ниво) - 60 уч часа , 4 седмици по 4 дни 

Втора част - 80 уч часа

от Вторник до Петък
по 4 учебни часа –   вечерен 

Цена?
------------------------------------------------------------------

Цена курса (първа+втора част) с включени учебник и допълнителни материали  - 919 лв. 

При заплащане на пълната сума за курса, получавате специална цена  с включен учебник и допълнителни материали -   830 лв.

При невъзможност за продължите веднага след 1 част, предлагаме следните възможности: 

- Цена само за първа част 399 лв , с включени  сугестопедичен учебник и допълнителни материали 

- Цена само за втора част с включени допълнителни материали - 520 лв.

Сумите за първа или втора част  могат се заплащат разсрочено, на две вноски .

 

Линк за записване 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tggCvLpE60636y098e4WKINuhs8siYBPriHLGnwiCllURDBZRlRHQkozT05XR0VTMTdQRFdLNUFTUS4u

"Сугестопедията е педагогика на скритите резерви. Педагогиката пък е свещена работа, защото е работа за нашите деца".

Проф.Лозанов 

Сугестопедията е педагогическа наука, създадена от българския учен Професор Доктор Георги Лозанов – лекар, психиатър и физиолог на мозъка.

 Терминът е публикуван за първи път през 1965 година на български език и през 1967 на английски език. Науката е разпространена по целия свят през последните 50 години. 13 международни и национални комисии са наблюдавали и дали своята оценка за сугестопедичната система на обучение, в това число: комисии от министерството на народното здраве и министерството на просветата на НРБ през 70те години, комисия от 8 български професори-лекари, директори на клиники и болнични заведения, професори от Харковската школа по психотерапия, 25-членна комисия на ЮНЕСКО, която посещава България през 1978 година и дава заключение, че това е по-висша методика на обучение за много предмети и много групи обучаеми.

Сугестопедията е социално-отговорна педагогическа система, която се грижи за развитието на потенциалните възможности, т. нар. резерви на човешката личност като чрез сугестопедичния процес на обучение се постигат следните резултати:

-      разкриване на интелектуалните, творчески, паметови резерви на човешката личност

-      ефект на почивка

-      повишаване на емоционалния тонус на личността

-      освобождаване от страха към ученето и стимулиране на постоянната жажда за нови знания

-      смекчаване агресивните тенденции на характера на учащите и приспособяване към обществото

-      значителен психопрофилактичен и психотерапевтичен ефект

-      засилване на имунната система на тялото по време и след процеса на възприемане на многократно увеличен материал

Тези резултати се постигат чрез няколко фактора и внимателно построена, научно експериментирана и изследвана система на обучение, която почива на следните закони:

-      Любов - не сантиментална, а любов към човешкото същество. При условия на положителни емоции, творческата интелектуална дейност и глобализираният учебен процес се отличават с липса на умора. Принципът на радост и концентративно спокойствие се прилага чрез система от игри и смях, чрез нагледни материали, които са не толкова илюстративни, колкото стимулиращи по характер.

-      -    Свобода – обучаващия се избира сам как да възприеме знанията. Свободата дава възможност на учещия се да се вслуша във вътрешния си глас и да избере своя собствен път към резервите на своята психика в различни моменти от процеса на обучение. Свободата не се диктува от учителя, тя е спонтанно чувство у учещия се.

-      Убеденост на преподавателя, че нещо необикновено се случва. Нагласата на учителя, че се случва нещо необикновено и вярата му в изключителните способности на учащите, резонират в тях и водят до отключване на резервния им потенциал.

-      Многократно увеличен учебен материал. Материалът при работа с метода на Сугестопедия е задължително неколкократно увеличен спрямо този, използван в традиционните методики.

-      Принцип: Цяло – Част, Част – Цяло. Частта чрез Цялото. Езикът е едно цяло. Той не е нито само граматика, нито само лексика. Както нашият мозък възприема заобикалящия свят в неговата цялост, а не като съвкупност от отделни субекти, така той възприема и езика като хармоничен жив организъм. Ето защо, неговите елементи се изучават винаги в контекста на цялото, в смислова взаимовръзка помежду си, а не като отделни граматически или лексикални единици.

-      Златната пропорция. В Сугестопедията златната пропорция е на първо място при определяне на времетраенето и съотношението на отделните компоненти, което допълнително подпомага процеса на разкриване на резервите на учащите се.

-      Класическото изкуство и естетиката. Класическото изкуство и естетиката се използват в Сугестопедията като особено ефективни медиатори на неманипулативната комуникативна сугестия поради тяхната способност да излъчват безброй неспецифични стимули, които подхранват изобилието от периферни перцепции, незабележими за съзнанието. Класическото изкуство се въвежда чрез специално подбрани произведения на класическата музика, песни и арии, литературни произведения, репродукции на шедьоври на изобразителното изкуство и др.

Предстоящи сугестопедични курсове в Материка

Немски език за тийнейджъри с метода сугестопедия
19 Окт
Немски език за тийнейджъри с метода сугестопедия
 • Date: 19 Окт, 2018
 • Time: 13:00 - 00:00
 • Location: бул Мария Луиза 28, ет. 2
Сугестопедичен курс по Английски език - II-ра част - дневна група
10 Юни
Сугестопедичен курс по Английски език - II-ра част - дневна група
 • Date: 10 Юни, 2019
 • Time: 09:30 - 13:00
 • Location: МАТЕРИКА 2

_______________________________

" Когато светът дойде при теб. " 

© 2015 Materika Foundation. All Rights Reserved.