fbpx

Академия по състезателна математикаАкадемията има за цел да създаде интерес на децата към състезателния тип задачи , да развие таланта им за справяне с логическите предизвикателства и да ги потопи в подкрепяща и спокойна сугестопедична среда, където да развиват талантите си. 


Стъпвайки на 13 годишния си опит с работа с деца в различни възрасти и подготовката им за различни състезания и изпити и разговаряйки с техните родители, ние идентифицирахме няколко основни проблема : 


1. Децата в началото се интересуват от решаването на задачите, но с напредването на школите техният интерес спада поради еднообразното провеждане на всяко занятие
2. Децата се отегчават от еднообразните задачи във всяка тема, тяхното еднотипно повтаряне и писането на огромно домашно в къщи върху същия тип задачи. Ако нещо не се разбере в момента, детето се чувства притеснено и отказва да работи в школата и в къщи
3. Децата губят интерес, защото им става скучно и извънредно отговорно подготовката и явяването на състезания. Липсва елемента на игра, удоволствие и любопитство за решаване на различни казуси
4. Страх от състезания 

Стъпвайки на тази обратна връзка, ние създадохве НОВА специална авторска програма .
Използвайки методите сугестопедия и неформално учене, ние създадохме двуседмичен специален курс по математика, в който се разглеждат състезателни теми, които подготвят децата за решаване на състезателни задачи. Методите предполагат за много кратко време да се възприеме няколко пъти по -голямо количество материал в сравнение със стандартните методи на преподаване в школите, който е поднесен по специфичен и много интересен начин. Попадайки в тази среда децата възприемат материала не само аналитично и логически , което за доста от тях се оказва трудно поради това, че все още нямат стабилни връзки в мозъка за сухи и аналитични разсъждения. Програмите по математика са разработени в унисон с това как работи мозъка , така че да се възприема по - леко и дълготрайно аналитичната и логическа математика. Нашите преподаватели са преминали специално обучение за създаване на креативна и мотивираща среда, в която децата да развиват увереност в собствените си сили и да се опитват да решават самостоятелно различни казуси . 
Единствено при нас авторските сугестопедични разработки на темите, използването на много допълнителни модели, сугестопедични игри и материали, създават предпоставка за усвояване на голямото количество материал без умора и с непрестанно желание у децата да участват.

Работят в спокойна атмосфера на класическа музика и изкуство.

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОГРАМАТА 

Програмата включва 8 състезателни теми, които се развиват за кратко време . След като се подаде съдържанието, то се активира с много математически модели, логически игри върху съответната тема, групови и индивидуални проекти върху решаването на състезателни задачи, креативно мислене, себеизразяване при предлагането на решения, групова работа и екипен дух при постигане на общо решение на подадена задача за отборно състезание. 

Програмата включва и създаване на умения за програмиране, логическо и последователно мислене, техники за креативно и различно откриване на трудни решения, създаване и решаване чрез модели. Използват се ресурси от програмиране за деца, за да могат учениците да направят самостоятелно връзки за откриване на сложни решения по бърз начин.

Модела , по който се разработват темите е авторски, базиран на методите сугестопедия и учене чрез преживяване. Комбинират се знания за решаване на състезателна математика и чрез използване на компютърно моделиране .

 

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА 

Програмата е предназначена за деца, които са завършили 1,2,3 клас и имат интерес към решаването на различен, състезателен тип задачи. 

 

КОИ СА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

Академията се води от Стефка Петрова и Вяра Николова.

 Стефка Петрова -   магистър по математика и ИТ , преподава по математика от 10 години в Материка, автор на голяма част от програмите за състезателна математика, тематическо и логическо мислене, програмиране на решения за състезателни задачи. Използва методите сугестопедия и неформално учене в своята работа . Подготвя отборите за състезания на "Материка" в 3 и 4 клас . Има над 70% успеваемост на прием в МГ на децата, които се подготвят в нейните групи по математика за 4 клас. 

Вяра Николова - магистър  математика и физика, ИТ, създател на "Материка" , преподавател по математика, сугестопедагог от 2012 година и асистент обучител на преподаватели по сугестопедия към Фондация "Проф. д-р Лозанов и д-р Гатева " . Създава програми за развитие на потенциала на личността при възприемането на голямо количество материал по математика, бързото му извеждане и обработване при решаване на състезателни задачи и изпити. Подготвя учениците за кандидатстване след 7 клас, като използва методите сугестопедия и неформално учене, като заедн със Стефка Петрова съдава програмите за обучение и подготовка за състезания . 

Екипът има изключително високи постижения при подготовката на децата за различни състезания, като създава у тях усещането, че могат да се справят с трудните задачи и събуждат желание да се занимават с решаването на различни математически казуси с интерес и удоволствие. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

Продължителността на курса е 4 дни седмично в рамките на 2 седмици.   Общ хорариум : 24 уч.ч. 

" Академия за завършилите  1 клас "  -  от 9.00 - 11.00 часа 

" Академия за завършилите 2 клас " -  от 9.00 - 11.00 часа 

"Академия за завършилите 3 клас " -  от 9.00 - 11.00 часа 

Предоставяме възможност за комбиниране на Академията с  целодневната ни Лятна програма до 17.30 часа. 

ЦЕНА 

269 лв с всички включени материали 

Академията може да се комбинира с Лятната целодневна програма на "Материка" . Можете да позвъните на тел 0887 92 57 57 , 052 82 82 28 за допълнителна информация. 

 

© 2005 Materika Foundation. All Rights Reserved.