Новини

За правилата във всяка група при откриването на новата учебна година - защо са необходими и помагат ли

 

Тази година започваме да споделяме в Блога на "Материка" различни полезни статии за ефективния учебен процес , за организирането на стимулираща и развиваща среда, която вдъхновява и учениците, и техните преподаватели.  

И първото нещо, което ни идва на ум в началото на учебната година са въвеждането на така наречените ГРУПОВИ правила на мястото и на дейността, с която се занимаваме. 

Ако някога сте си задавали въпроса защо е нужно, или пък сте имали несъгласие и чудене за какво са необходими правилата в група , нашата статия с автор Диляна Германова дава кратък отговор на въпроса  :) 

Всеки, който преподава в Материка, е запознат с правилата, които поставяме в началото на заниманията с нова група.

С какво са полезни те за нас и за децата, освен, че създават ред по време на занятия?

Няколко години поред американски психолози изследват ефективното управление на ученици в час. В проучването участват голям брой класове и класни ръководители в начална, прогимназиална и гимназиална степен. Учените стриктно проследили първите няколко седмици от учебния процес, а след това посещавали класните стаи на по-редки интервали.

 След няколко месеца вече се забелязвали драстични разлики в отделните класове.

Откроили се две основни групи според това как учителите подходили към правилата, особено в началото на учебната година:

  1. Учители, които последователно се придържали към ясни правила в началото на годината и
  2. Преподаватели, които прилагали или неясни, двусмислени за децата правила, или невинаги се придържали към училищните правилата в началото на годината. 

Резултатите показали, че в класовете на първата група учители (ясни, постоянни правила в началото на годината) учениците проявили по-голямо съдействие в час, създавали по-малко дисциплинарни проблеми и постигнали по-високи резултати в края на годината. Учениците също така показали по-голямо удовлетворение от ученето, по-голяма степен на спокойствие и по-голямо доволство от престоя си в училище.

Каква била тайната на ефективните учители?

Още от първия ден имали добре подготвена програма- запознаване с децата, запознаване с правилата на училището, с това какво ще се случи през учебната година и т.н. Учебните изисквания и правила били обяснени ясно и подробно, а където било възможно, и нагледно. Например, къде да си държат чантите, къде да си оставят домашните, къде се намира тоалетната, и т.н.

 Също така, първата група учители подготвили плътна програма от интересни дейности в които да се включат учениците от самото начало на заниманията. Първата учебна седмица учителите прекарали цялото си планирано време с децата- не излизали извън стаята за да уреждат външни задачи, както и не внасяли работа, която отвлича вниманието им от децата в класната стая. Фокусирали се върху работа с цялата група, не бързали да разделят децата на малки групи или да работят с тях индивидуално.

 Продължили в същия дух и следващите няколко седмици, като след запознаването вече навлезли в същинския учебен материал. Въпреки това, неизменно се придържали към правилата и последствията от нарушението им.

 При втората група учители (неясни или неметодично следвани правила в началото на годината), първите няколко учебни седмици протекли различно. В техните часове се наблюдавала липса на структура, породена от неспазването на зададените правила или неясните указания за работа.

 Например, едно от правилата било учениците винаги да са на подходящото място в точното време, което било много объркващо за децата. Липсвали ясни обяснения за това къде децата да държат предметите си, кога могат да отидат до тоалетната и т.н. При нарушение на правилата учителите правели обща забележка, без да има последствия за деянието.

 Втората група учителите също прекарали малко време в запознаване с учебния процес и правилата и директно преминали към преподаване на уроците от програмата. Подготвените учебни материали обаче често не покривали целите занятия, и оставало свободно време в края на учебните часове. В това свободно време учениците обикновено си говорели помежду си или се разхождали в стаята. Инструкциите по дейностите също били неясни, което пък водело до шушукане между учениците.

 Тази цялостна липса на въведение в учебната структура и непридържането към ясни правила, довело до нарушения на дисциплината в час и по-нисък успех в края на годината. Също така учениците имали по-високи нива на притеснение и чувство на неудовлетворение от прекараното време в училище.

 Американските психолози стигнали до извода, че първите няколко седмици от учебната година са ключови за създаването на благоприятна работна среда. Разбира се само въвеждането на ясни правила не е гаранция за това, че децата ще научат много по време на занятията. Но придържането към разбираеми общи правила в началото на учебната година може да спомогне както учебния процес, така и благоразположението на децата. 

 

Източник : Образователна психология, 12 издание, автор : Анита Уълфолк

_______________________________

" Когато светът дойде при теб. " 

© 2015 Materika Foundation. All Rights Reserved.