Новини

Математическо състезание МАТЕРИКА 2017

На 21.05. 2017 година ще се проведе третото издание на специалното математическо състезание „ Материка “ за ученици от 1 до 4 клас през учената 2016 / 2017 година. 
Това част от редица събития, създадени от  „Материка“ в подкрепа на  таланта, креативността и вдъхновението на децата.  I. Цели на състезанието :
• Да предостави възможност за изява на всички деца, които обичат математиката
• Да провокира креативното мислене при решаване на приложни математически задачи
• Да създаде подходяща спокойна и подкрепяща среда за изява на творческото мислене при решаване на специфични математически задачи
• Да открие талантливи и даровити деца в областта на математиката
• Да предложи адекватна и специализирана подготовка в бъдеще и подкрепа за развитие на таланта на всяко дете, което има изявен интерес към математиката 

II. Формат на състезанието
Състезанието е с продължителност 60 мин . Задачите са състезателни и са подбрани в съответствие с материала, който е усвоен в ЗИП, СИП и извънкласните и извънучилищни школи по математика  на съответното ниво в съответния клас. Бланката за всеки клас съдържа 15 задачи . Подбрани са 10 задачи от тестови характер с избираем отговори и 5 задачи със свободен отговор. Задачите са подготвени от колектив от действащи учители в начална и основна степен от Варненските и Софийски училища . 

III. Регламент на състезанието
1. Условия за участие
• Всички ученици от 1 до 4 клас през учебната 20016 / 2017 година
• Попълнен регистрационен формуляр на адрес

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLg4eLdmcn1plan6QQDkoNWHgqToTCY4hKbul-LpQgWb4yRQ/viewform


• Заплатена такса за участие в размер на 8 лв в офиса на Центъра 

С решение на Управителния съвет сумата, събрана от входните такси ще бъде използвана за създаване и развитие на математическите таланти в Лятна математическа академия, .


2. Дата и място на провеждане 
• Състезанието ще се проведе в неделя  21 .05. 2016 година. от 9.30 - 10.30 ч
При запълване на местата от 9.30 , следващите участници ще се явят от 11.00 – 12.00 часа и 12.30 – 13.30 часа, от 14 – 15 часа
• място : Център „Материка“ 
на адрес гр. Варна, бел. „Мария Луиза“ 28, ет. 2
www.materika.bg , 052 82 82 28 0887 92 57 57

3. Регистрация и записване
• онлайн регистрация след попълване на формуляра за участие или регистрация на място 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLg4eLdmcn1plan6QQDkoNWHgqToTCY4hKbul-LpQgWb4yRQ/viewform


• От 5.05. до 20.05 . от 8.30 до 20. 00 ч можете да внесете таксата в „Материка“ и да получите състезателен номер 

Можете да платите таксата за участие по банков път  сметка

МАТЕРИКА ЕООД

UNICREDITBULBANK,  IBAN  BG83UNCR700015197784..

основание за плащане : участие в състезание

4. Необходими документи в деня на състезанието 
• състезателен номер
• лична карта на участниците от 1- 4 клас

5. Организация в деня на състезанието
• Нека децата бъдат 15 минути преди започването в „Материка“
• Всяко дете ще бъде придружено до своето място от квестора на съответната стая в „Материка“ 
• Децата ще бъдат настанени в залите според състезателните си номера
• В една зала ще има ученици от 1 до 4 класове 
• След приключване на работата всяко дете може да изчака своите родители във фоайето на „Материка“ 

6. Обявяване на резултатите и награждаване :
• резултатите ще бъдат обявени до 27.05. на страницата на „Материка“ – www.materika.bg
• Получаването на Удостоверенията за участие, наградите за първо, второ и трето място и Специалната награда „МАТЕРИКА“ на призьорите за 1, 2 3 или 4 клас ще бъде в „Материка“ 
• Предвидени са Удостоверения за всички участници
• Предвидени са медали за първо , второ и трето място за всеки клас , както и стипендии за безплатно обучение по състезателна математика съответно: 
• за 1 място –златен медал и Специалната награда на „Материка“ 
• за 2 място – сребърен медал  и безплатно обучение за два  учебни срока в Клуб по състезателна математика за съответния клас през учебната 2016/2017 година

• за 3 място – бронзов медал  и безплатно обучение за 1 срок в Клуб по състезателна математика за съответния клас през учебната 2016 / 2017 година


Специалната награда е пълна стипендия за обучение .

Наградата се връчва на състезателя, събрал най – голям сбор точки за съответния клас.

 Предвидени са 4 специални награди, по една за всеки от класовете. 

 

С решение на Управителния съвет на Фондация "Материка" тази година средствата от състезанието ще бъдат вложени в проект " Креативна математика " за създаване и развитие на математическите таланти в Лятна математическа академия. 


7.  Задачите, резултатите, наградените ученици и допълнителна информация относно състезанието, можете да получите на: 
• страницата на „Материка“ - www.materika.bg
• fb - www.facebook.bg/MATERIKA.edu

Очакваме ви, за да творим заедно!

_______________________________

" Когато светът дойде при теб. " 

© 2015 Materika Foundation. All Rights Reserved.