fbpx

ЦПО "Материка"

Център за Професионално Обучение "Материка"

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ФОНДАЦИЯ МАТЕРИКА

Учебен център "Материка" има лиценз от Националната агенция за Професионално образование и обучение ( НАПОО):

Лицензия № 200812723

Издадена на Център за професионално обучение към Фондация "МАТЕРИКА", гр. Варна, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 03/ 18.02.2009 г.)

Центъра предлага качествено професионално обучение по 20 специалности в областта на компютърните технологии, управлението, социалните дейности и туризма!

Центъра предлага и обучение по част от професии.

Предлагани професии, специалности:

1. Професия "Компютърен аниматор", код 213050

1.1. Специалност "Компютърна анимация", код 2130501, трета степен на професионална квалификация.

2. Професия "Компютърен график", код 213060

2.1. Специалност "Компютърна графика", код 2130601, трета степен на професионална квалификация.

3. Професия "Графичен дизайнер", код 213070

3.1. Специалност "Графичен дизайн", код 2130701, трета степен на професионална квалификация.

4. Професия "Оперативен счетоводител", код 344010

4.1.Специалност "Оперативно счетоводство", код 3440101, трета степен на професионална квалификация.

5. Професия "Сътрудник в бизнес - услуги", код 345040

5.1. Специалност "Бизнес - услуги", код 3450401, втора степен на професионална квалификация.

6. Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050

6.1. Специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501, втора степен на професионална квалификация.

7. Професия "Оператор на компютър", код 345100

7.1. Специалност "Текстообработване", код 3451001, първа степен на професионална квалификация.

8. Професия "Офис - мениджър", код 346010

8.1. Специалност "Бизнес - администрация", код 3460101, трета степен на професионална квалификация.

9. Професия "Офис - секретар", код 346020

9.1. Специалност "Административно обслужване", код 3460201, втора степен на професионална квалификация.

10. Професия "Техник на компютърни системи", код 523050

10.1. Специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230501, трета степен на професионална квалификация,

10.2. Специалност "Компютърни мрежи", код 5230502, трета степен на професионална квалификация.

11. Професия "Монтьор на компютърни системи ", код 523060

11.1. Специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230601, втора степен на професионална квалификация,

11.2. Специалност "Компютърни мрежи", код 5230602, втора степен на професионална квалификация.

12. Професия "Програмист", код 523090

12.1. Специалност "Програмно осигуряване", код 5230901, втора степен на професионална квалификация,

12.2. Специалност "Системно програмиране", код 5230902, трета степен на професионална квалификация.

13. Професия: "Строител", код 582030

13.1. Специалност "Кофражи", код 5820302, втора степен на професионална квалификация,

13.2. Специалност "Армировка и бетон", код 5820303, втора степен на професионална квалификация,

13.3. Специалност "Зидария", код 5820304, втора степен на професионална квалификация

13.4. Специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305, втора степен на професионална квалификация,

13.5. Специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, втора степен на професионална квалификация ,

13.6. Специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, втора степен на професионална квалификация ,

13.7. Специалност "Бояджийски работи", код 5820309, втора степен на професионална квалификация ,

13.8. Специалност "Покриви", код 5820312, втора степен на професионална квалификация.

14. Професия "Посредник на трудовата борса", код 762010

14.1. Специалност "Посредник на трудовата борса", код 7620101, трета степен на професионална квалификация.

15. Професия "Сътрудник социални дейности", код 762020

15.1. Специалност "Социална работа с деца и семейства в риск", код 7620201, трета степен на професионална квалификация,

15.2. Специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", код 7620202, трета степен на професионална квалификация.

16. Професия "Хотелиер", код 811010

16.1. Специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101, трета степен на професионална квалификация.

17. Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020

17.1. Специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201, трета степен на професионална квалификация.

18. Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010

18.1. Специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101, трета степен на професионална квалификация,

18.2. Специалност "Селски туризъм", код 8120102, трета степен на професионална квалификация.

19. Професия "Аниматор", код 812040

19.1. Специалност "Туристическа анимация", код 8120401, трета степен на професионална квалификация.

20. Професия "Козметик", код 815020

20.1. Специалност "Козметика", код 8150201, втора степен на професионална квалификация.

Като лицензиран Център за обучение ние предлагаме пълната гама от високо професионални обучения по ключови и професионални компетенции. 


 

Офис 1

Варна

бул. "Мария Луиза" 28

+359 887 925757

office@materika.net

Офис 2

Варна

бул. "Мария Луиза" 31

+359 882 953535

office2@materika.net

Офис Лозенец

София

ул. "Плана планина" 1

+359 886 936363

lozenetz@materika.net

© 2015 Materika Foundation. All Rights Reserved.

Search