fbpx

Присъствени курсове за деца и ученици

Математика 7 клас

Математика 7 клас

Admission Open

ШКОЛА ПО МАТЕМАТИКА И ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС

 

 

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ШКОЛАТА

Обучението в школата е предназначено за всички ученици, които искат да се представят отлично на предстоящите изпити след 7 клас.     

Методиката, която използваме в МАТЕРИКА е уникална и се прилага единствено при нас вече от 8 години. Тя и разработена на базата на спецификата на възприемане на мозъка, така че без умора да се поема голямо количество материал, което след това бързо да бъде преобразувано в умения за решаване на задачи. Вдъхновени от метода сугестопедия – десугестивна педагогика и неформално учене, ние създадохме авторски материали, които помагат на  децата да разбират и с лекота да възприемат материала, необходим за отличната подготовка за изпита. Учейки по този различен начин, всяко дете първо се успокоява, че може да решава задачи и да научи необходимото количество теореми без стрес. След това потопени в различна среда, те започват да трупат умения за решаване на различни типове задачи, част от които започват да решава и напълно самостоятелно, да се справят постепенно все по – добре на контролни в училище и с домашните в къщи.  В преподаването сме включили подаване и активиране на материала по много и различни начини, така че да се възприеме всеки ученик с лекота, съобразено с неговият стил на учене..

 

След обучение при нас децата ще :

 •           знаят материала от учебника в цялост , не разкъсан, и сами ще могат да правят мисловните връзки и да го използват с лекота на изпита
 •           знаят цялата необходима теория по математика  , дори и да не са имали време да я научат в къщи
 •           могат да прилагат наученото в различни типове задачи, в училище или на пробни изпити, като спонтанно ще се досещат за необходимите решения
 •           спонтанното досещане се задълбочава и паметта става все по – услужлива с времето поради спецификата на методиките
 •           се чувстват уверени, че могат да се справят с различни предизвикателства по предметите
 •           опитват да прилагат нови решения без да се отказват
 •           не се притесняват от грешките, поради начина и спецификата на обучение при нас
 •           се учат да развиват различни навици за учене, които не са им били създадени до този момент и които пречат на тяхното самостоятелно развитие / често оприличавани с мързел, незаинтересованост, апатия и др. /
 •           пишат самостоятелно домашни работи, които дискутират
 •          имат готовност и без притеснение обясняват решението на различни типове материал на дъска или пред други, което им осигурява безпроблемно представяне в училище
 •           имат подкрепа от преподавател – ментор от „Материка“, който работи с тях, за да проследява развитието и да помогне за създаване на навици за самоподготовка, ако такива липсват
 •           могат да се представят все по – добре на пробните изпити, организирани от „Материка“, което гарантира и успешното им представяне на изпитите
 •           искат да решават в допълнително време задачи и тестове в „Материка“ , което гарантира тяхното отлично представяне
 •           учат с радост, идват с желание и вярват в своя успех

Всичко това ни различава много от онова, което се предлага в града като традиционно образование.

Ние вярваме, че единствено по този различен начин децата преминават с лекота и без създаване на излишни негативни чувства към годината, в която се кандидатства . 

КАК ПРОТИЧА ОБУЧЕНИЕТО

Нашето годишно обучение започва с планиран годишен преговор по математика и/ или БЕЛ , който започва преди официалното откриване на учебната година.

Записването на децата и разпределянето им в групите става след специално интервю за запознаване на ученика с преподавателя, където се установява нивото на познанията по математика от 5 и 6 клас. След това се предлага най–подходящата група и преподавател, за да може детето да разгърне своя потенциал. Подготовката включва :

Учебната година при нас започва  в началото на м. септември и приключва преди изпитите за НВО в през м. Юни. 

Предлагаме обучение, в което се включва едно групово занятие от 3,5 ч  в събота, и по един индивидуален учебен час всяка седмица.

Месечно Вие получавате :

ü       14 уч ч групова подготовка

ü       + 4 уч.ч. индивидуално обучение.

     В групата се надгражда материала, предвиден в учебника за 7 клас, като се използва сугетопедичния метод за преподаване на по-голямо количество материал чрез дидактически игри, специално подбрани упражнения и задачи, математически истории и т.н., което води до разкриване на резервите и улеснява възприемането на материала. Различния начин на обучение води до по –голяма ефективност във възприемането на цялостния материал, създаването на връзки между отделните елементи на уроците и решаването на по–голямо количество задачи без стрес и умора.

-      Един индивидуален урок седмично, в предварително избран ден, където се обръща специално внимание на пропуските или особеностите на всяко дете при усвояването на материала.

ü      + допълнителен неограничен брой  безплатни часове , в които детето  решава самостоятелно задачи и те се поверяват от преподавателите в Материка .

- Групите са малки, по 10 ученика, което гарантира качествено обучение с възможност за персонално внимание към всяко дете

- В школите се работи по СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА за изпит, която е една и съща във всички групи, независимо от преподавателите и учениците.

ü       -  ежемесечен репорт, в който Ви разказваме за напредъка на детето, неговите успехи и нещата, които сме забелязали, че го затрудняват

ü       -   консултация с родител, ако сме забелязали нещо и искаме да поговорим, или ако Вие искате да се срещнем

ü       -   безплатни пробни изпити по 1 всеки месец, като първият е през м. декември.

ü        -   в месеците април и май – всички деца ползват много безплатни часове за подготовка за формата на самия изпит – решават тестове по формата на изпита с подкрепата на преподавател.

ü      Някои деца преди изпитите прекарват по цял ден в „Материка“ , за да се подготвят най–добре.  С тях работят преподаватели по математика или БЕЛ, подготвят материали, проверяват тестовете, дават рецензия и заедно с детето правят поправка. 

 

ü      През зимната и/или пролетна ваканция организираме сугестопедична школа по математика, която надгражда и подава материала в по-голямо количество, като това ни помага да приключим с учебното съдържание още около 5.април. В рамките на 3 дни се усвоява чрез използване на сугестопедичния метод, последния раздел от учебника „Четириъгълници“, който предстои да бъде взет в училище. Първия ден учениците се потапят в древния свят на Четириъгълниците, след като са запознати с една интересна история, в която са вплетени всички необходими определения и теореми, включени в уроците на раздела. Следващите 2-3 дни се решават задачи от групи А и Б на сборника, предложени като част от една историческа игра, продължение на историята от първия ден. Занятието е безплатно за учениците на „МАТЕРИКА“. „

Сл   след това се разработват само изпитни тестове , което усъвършенства уменията и гарантира чудесно представяне. 

- Акцента на всяко занятие е върху пълното усвояване на материала от училище и върху решаване на допълнителни материали за предстоящия изпит, които са подготвени в школата. Занятието завършва със задължителна домашна работа, която се проверява на индивидуалния урок и на следващото занятие в школата.

- По време на всяка школа се прави самостоятелен тест или друга самостоятелна работа, което позволява да се следи системната подготовка на учениците

- При отсъствие от школата , родителите получават незабавна обратна връзка.

 

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

По време на цялостната подготовка Вашето дете получава:

- качествено и професионално обучение от преподавателите на Учебен център "Материка", които имат достатъчно голям опит в подготовката за изпити по математика - работим със сърце от 2005 год .

- всички най-нови материали и помагала, които отговарят на последните изисквания на МОН

- допълнителни авторски разработки на тестове и пробни изпити, които са изключително близки до предстоящия изпит

- допълнителни авторски разработки на сугестопедични материали по математика, които се подготвят за първи път в България единствено при нас

- на всяко занятие получавате допълнителни тестове, разработки и други материали, които съпътстват обучението в групите

- система за онлайн обучение, която дава възможност за допълнителни тренировки за усъвършенстване на уменията за решаване на тестове

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

- Школата по математика към Учебния център на фондация "МАТЕРИКА" е създадена и работи успешно от 2005 година.

- Ние вярваме, че ученето може да се случва по много по -лесен, интересен и обогатяващ начин, че всяко дете има уникални възможности и бихме искали да го подкрепим безрезервно по пътя към успеха. 

- Работим с удоволствие, децата учат с радост и желание и постигат много високи резултати

- Използваме методите Сугестопедия и Неформално обучение, за да вдъхновим децата и да разкрием техните творчески и паметови резерви.

- Програмата, по която се обучават учениците, е съобразена с новата програма на МОН за тестово изпитване през I модул на изпита и решаване на задачи с подробно решение на две от тях , според изискванията на II модул.

- Курсът за подготовка е разработен спрямо най-добрите практики за обучение и включва както теоретичен материал, така и достатъчно задачи и упражнения, като успешно се комбинира материалът от училище с множество допълнителни задачи.

- При нас за целия курс на обучение учениците усвояват напълно учебния материал и начина за успешно решаване на тестови въпроси, което води и до отлично представяне на изпитите. Учебните пособия се допълват от допълнително подготвени и разработени материали от преподавателите в школата. От втория учебен срок се стартира провеждането на пробни изпити, които поставят учениците в пряка конкуренция и мотивират успешното им представяне.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Обучението се води от преподавателите за 7 клас в Образователен център "Материка". Графика е съобразен със свободното време на детето.

Subject List (4 Subjects)

Course Teacher (2 Teachers)

Вяра Николова

Математика

Милена Илиева

Милена Илиева

Математика

Офис 1

Варна

бул. "Мария Луиза" 28

+359 887 925757

office@materika.net

Офис 2

Варна

бул. "Мария Луиза" 31

+359 882 953535

office2@materika.net

Офис Лозенец

София

ул. "Плана планина" 1

+359 886 936363

lozenetz@materika.net

© 2005 Materika Foundation. All Rights Reserved.

Search