fbpx

Български език и литература за 7-ми клас подготовка за НВО

* вярваме в красотата на Българския език и сме приели за своя мисия да предадем обичта си към него и на своите ученици.

КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ( БЕЛ ) ЗА:

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ШКОЛАТА

по Български език и литература за подготовка за НВО след 7-ми клас

Обучението е предназначено за всички ученици, които искат да се представят отлично на предстоящите изпити след 7 клас.

Обръща се внимание на системното усвояване на текущия материал, който се надгражда с допълнителни авторски материали, разработени от колектива на Материка и постоянна обратна връзка за степента на усвояване, чрез решаване на самостоятелни тестове.

КУРС / ШКОЛА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС

Школата по Български език и литература след 7 клас дава възможност за допълване на учебния материал и усвояване на пропуските в училище. Програмата на курса е съобразена с изискванията за кандидатстване в гимназиите.

Новаторският подход в този курс включва използването на метода Сугестопедия, който цели да разкрие скритите паметови резерви и да стимулира творческото и креативно мислене. Този метод на обучение позволява по-бързо и лесно усвояване на учебния материал без излишно напрежение и умора.
Курсът предоставя теоретични познания в областта на граматиката и литературата, като също така се фокусира върху тяхното приложение в трансформиращия преразказ.
Предоставят се авторски материали, които помагат на учениците да разберат и усвоят учебния материал, необходим за успешното подредставяне на матурата. Този учебен подход позволява на всеки ученик да се чувства спокоен при решаване на граматически тестове и създаване на преразкази без стрес. 

Преподавателите включват и разнообразни методи и подходи към предаването и активизирането на материала, съобразени с индивидуалния учебен стил на всеки ученик.

Alt Text

Обучение по Български език и литература ( БЕЛ ) по специална авторска система, основана на методите сугестопедия и неформално обучение за разкриване на резервния комплекс на децата и развитие на талантите им. Обучението се провежда присъствено в залите на Материка и/или се осъществява чрез комбиниране на синхронно и асинхронно обучение в електронна среда - дистанционно (Online).

Продължителност:
: от септември до юни по предварително изготвен график, съобразен с почивните дни и ваканциите.

В Материка Варна

Пакетно обучение

Хорариум:

Обучението включва над 160 учебни часа ангажирани с подготовка за предстоящата матура:

 • 30 групови занятия
 • 18 индивидуални урока
 • 18 групови упражнения
 • 5 пробни матури
 • повече от 15 допълнителни безплатни часове за решаване на пробни матури по формата на изпита, с проверка и подкрепа от преподавател

Посещения:

В групови занятия: веднъж седмично по 3 уч. часа. Занятията провеждани в делнични дни са съобразени със смените на децата в училище и са дублирани - в предиобедните часове преди или в следобедните часове след училище.
В индивидуални уроци: веднъж седмично през седмица по 1,5 учебни часа.
В групови упражнения: веднъж седмично през седмица по 1,5 учебни часа.

В Материка София

Школа / курс

Хорариум:

Само школа:
* 30 групови занятия
* 5 пробни матури

Посещения:

В груповин занятия: веднъж седмично по 3 уч. часа. Занятията провеждани в делнични дни са съобразени със смените на децата в училище и са дублирани - в предиобедните часове преди или в следобедните часове след училище.

При желание за предоставяне на допълнителна подкрепа и по-задълбичена работа предлагаме пакет от индивидуални уроци на специална цена.

По време на цялостната подготовка, вашето дете получава:

* Обучение в малки групи, което гарантира качествено обучение с възможност за персонално внимание към всяко дете.

* На всяко занятие се акцентува върху пълното усвояване на задължителния материал от училище и на решаване на допълнителни специални материали , които са подготвени в школата. Занятието завършва със домашна работа.

* Домашната работа са проверява в началото на всяко следващо занятие.

* По време на всяка школа се прави самостоятелен тест или друга самостоятелна работа, което позволява да се следи системната подготовка на учениците.

* Държим на обратната връзка с родителите, за да бъдем по-ефективни в работата си с децата.

и още:

* качествено и професионално обучение от преподавателите на  Материка, които имат достатъчно голям опит в подготовката по Български език и литература

* всички най-нови материали и помагала, които отговарят на последните изисквания на МОН

* допълнителни авторски разработки на тестове и контролни работи,

* на всяко занятие получавате допълнителни тестове, разработки и други материали, които съпътстват обучението в групите 

* В процеса на работа се акцентира и върху практически указания за разпределяне на времето в изпитна ситуация и техника за решаване на тестове.

* През месеците март, април и май се предоставя възможност учениците на МАТЕРИКА да решават допълнително и безплатно тестове за подготовка, като техните работи се проверяват от преподавателите в центъра

* Достъп до онлайн платформата за дистанционно обучение ( Microsoft Office 365) - materika.net.  

 * Достъп до онлайн платформата с допълнителни ресурси, учебни материали и тестове - MATERIKA ONLINE ACADEMY - https://academy.materika.bg/

* Достъп до онлайн платформата за управление на учебния процес - https://materika.schoolmanage.net

* Получаване на  бюлетин с актуална информация за успеваемостта на обучаемия и дейностите на Фондация Материка.


СЛЕД ОБУЧЕНИЕ ПРИ НАС ДЕЦАТА ЩЕ:

 • знаят материала от учебника в цялост, не разкъсан, и сами ще могат да правят мисловните връзки и да го използват с лекота на изпита
 • знаят цялата необходима теория по БЕЛ , дори и да не са имали време да я научат в къщи.
 • могат да прилагат наученото в различни типове задачи, в училище или на пробни изпити, като спонтанно ще се досещат за необходимите решения
 • спонтанното досещане се задълбочава и паметта става все по-услужлива с времето поради спецификата на методиките
 • се чувстват уверени, че могат да се справят с различни предизвикателства по предметите
 • опитват да прилагат нови решения без да се отказват
 • не се притесняват от грешките, поради начина и спецификата на обучение при нас
 • се учат да развиват различни навици за учене, които не са им били създадени до този момент и които пречат на тяхното самостоятелно развитие / често оприличавани с мързел, незаинтересованост, апатия и др. /
 • пишат самостоятелно домашни работи, които дискутират
 • имат готовност и без притеснение обясняват решението на различни типове материал на дъска или пред други, което им осигурява безпроблемно представяне в училище
 • имат подкрепа от преподавател – ментор от „Материка“, който работи с тях, за да проследява развитието и да помогне за създаване на навици за самоподготовка, ако такива липсват
 • могат да се представят все по-добре на пробните изпити, организирани от „Материка“, което гарантира и успешното импредставяне на изпитите
 • искат да решават в допълнително време тестове по БЕЛ и преразкази в „Материка“ , което гарантира тяхното отлично представяне
 • учат с радост, идват с желание и вярват в своя успех


Всичко това ни различава много от онова, което се предлага като традиционно образование.

Ние вярваме, че единствено по този различен начин децата преминават с лекота и без създаване на излишни негативни чувства към годината, в която се кандидатства.

ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ

В Материка Варна
Групови занятия:
* Неделя от 09:30 до 11:45
* Неделя от 12:30 до 14:45
* Понеделник от 10:15 до 12:30 или от 15:30 до 17:45

Индивидуалните уроци и груповите упражнения са според смените на децата.

В Материка София:

В Материка София:

ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ

Допълнителни отстъпки

* Две деца от семейсто получават -5% допълнителна отстъпка за всяко дете

* Програма "Лоялност"


Децата посещавали обучения в Материка предходните години имат възможността да се възползват от следните допълнителни отстъпки:

BRONZE - при годишно обучение в Материка в последната година  -5%

SILVER
- при годишно обучение в Материка в последнате две годинии  -8%

GOLD
- при годишно обучение в Материка в последнате три или повече годинии  -10%

Отсъпките се натрупват с отсъпките за плащане на една или две вноски.

* При плащане на вноски,  Материка има право при промяна на икономическите условия да промени едностранно размера на дължимите и неплатени вноски за обучението.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

КАК ПРОТИЧА ОБУЧЕНИЕТО

при пакетно обучение

Записването на децата и разпределянето им в групите става след специално интервю за запознаване на ученика с преподавателя, където се установява нивото на познанията по математика от 5 и 6 клас. След това се предлага най – подходящата група и преподавател, за да може детето да разгърне своя потенциал.

Подготовката включва:

Едно занятие в група всяка седмица по 3 учебни часа в залите на Материка. В групата се надгражда материала, предвиден в учебника за 7 клас, като се използва сугетопедичния метод за преподаване на по-голямо количество материал чрез дидактически игри, специално подбрани упражнения и задачи, истории и т.н., което води до разкриване на резервите и улеснява възприемането на материала. Различния начин на обучение води до по-голяма ефективност във възприемането на цялостния материал, създаването на връзки между отделните елементи на уроците и възприемане на по-голямо количество материал без стрес и умора.

Един индивидуален урок седмично (през седмица), в предварително избран ден, където се обръща специално внимание на пропуските или особеностите на всяко дете при усвояването на материала.

Едо групово занятие седмично ( през седмица), в предварително избран ден, защото работата в екип води до постигане на по-високи резултати и по-добро усвояване на учебния материал.

На всяко занятие се разглежда съответната граматика по Български език и материала по литература. На всеки урок се дава граматически тест, който наподобява материала от изпита, което помага за постепенно усвояване на новия материал и тренира уменията за решаване на теста

В школите се работи по СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА за изпит, която е една и съща във всички групи, независимо от преподавателите и учениците

Всеки път учениците получават домашно - преразказ или друга тема по материала, което задължително се проверява от преподавателите на следващият час

От месец януари до матурата се повеждат ежемесечни пробни изпити в училищна среда. Това дава възможност учениците да се тренират в обстановка, изключително близка до тази на изпита

Alt Text

Light Up Your Mind, Shape Your Future
MATERIKA

Над 17 годишен опит и експертиза в подготовката на ученици за кандидатстване след 7 клас 

Нашият среден резултат от матурата по БЕЛ след 7-ми клас 2023 година е 86 точки.Габриела Костадинова - 95 т Кристиан Райчев – 95 т Димана Николова 90,5 тИвайла Георгиева- 90 т Иван Иванов Митев - 90 тВасил Желев - 89,5Елица Лефтерова - 89
Alt Text

Light Up Your Mind, Shape Your Future
MATERIKA

Над 17 годишен опит и експертиза в подготовката на ученици за кандидатстване след 7 клас 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС:

Школата по БЕЛ към  МАТЕРИКА е създадена и работи успешно от 2008 година.

Използваме методите Сугестопедия и Неформално обучение, за да вдъхновим децата и да разкрием техните творчески и паметови резерви

Програмата, по която се обучават учениците, е съобразена с новата програма на МОН за тестово изпитване през I модул на изпита и преразказ на непознат текст , според изискванията на II модул.

Курсът за подготовка е разработен спрямо най-добрите практики за обучение и включва както теоретичен материал, така и достатъчно задачи и упражнения, като успешно се комбинира материалът от училище с множество допълнителни задачи.

В школите се работи по СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА за изпит, която е една и съща във всички групи, независимо от преподавателите и учениците

При нас за целия курс на обучение учениците усвояват напълно учебния материал и начина за успешно решаване на тестови въпроси, което води и до отлично представяне на изпитите. Учебните пособия се допълват от допълнително подготвени и разработени материали от преподавателите в школата. От втория учебен срок се стартира провеждането на пробни изпити, които поставят учениците в пряка конкуренция и мотивират успешното им представяне

Как да запишете детето си

на обучение по Български език и литература в Материка

1

Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от офисите ни или попълнете формуляра за запитване преди началото на учебната година.

2

Ние ще се свържем с Вас и заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с успеха по Български език и литература.

3

Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за определяне на нивото и да подберем най-подходящото за него ниво.

4

Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.

Работно време на офисите

МАТЕРИКА ВАРНА
понедeлник - петък: 8:30 - 17:30
събота - неделя: 09:00 - 17:00

МАТЕРИКА СОФИЯ
понедeлник - петък: 8:30 - 17:30
събота: 09:00 - 17:00
неделя - почивен ден

Свържете се с нас

Свържете се с нас сега и резервирайте място за специалния ни курс за подготовка на седмокласници.


В случай че се нуждаете от допълнителна информация - обадете ни се на посочените за София или Варна телефони или
направете запитване, чрез формуляра - ние ще се свърщем с Вас в най-скоро време.

С удоволствие ще Ви предоставим допълнителни детайли, които да ви помогнат да вземете информирано решение.

Материка Варна
Материка Варнабул. Мария Луиза 31аoffice@materika.net
+359 887 925757
Материка София
Материка Софияул. Плана планина 1lozenetz@materika.net
+359 886 936363

Офис Варна

Варна

бул. "Мария Луиза" 31

☎️ +359 887 925757

✉️ office@materika.net

Facebook

Instagram

Youtube

Офис Лозенец

София

ул. "Плана планина" 1

☎️+359 886 936363

✉️ lozenetz@materika.net

Facebook

Instagram

Youtube

© 2005 Materika Foundation. All Rights Reserved.

Search