fbpx

* вярваме в красотата на математиката и сме приели за своя мисия да предадем обичта си към нея и на своите ученици.

Математика за 7-ми клас подготовка за НВО

КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА ПОДГОТОВКА ЗА НВО СЛЕД 7 КЛАС

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО

Обучението е предназначено за всички ученици, които искат да се представят отлично на предстоящите изпити след 7 клас.

Обръща се внимание на системното усвояване на текущия материал, който се надгражда с допълнителни авторски материали, разработени от колектива на Материка и постоянна обратна връзка за степента на усвояване, чрез решаване на самостоятелни тестове.

КУРС / ШКОЛА ПО МАТЕМАТИКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС

Школата по МАТЕМАТИКА в 7 клас дава възможност за допълване на учебния материал и усвояване на пропуските в училище. Програмата на курса е съобразена с изискванията за кандидатстване в гимназиите.

Методиката, която използваме в МАТЕРИКА е уникална и се прилага единствено при нас вече от 10 години. Тя и разработена на базата на спецификата на възприемане на мозъка, така че без умора да се поема голямо количество материал, което след това бързо да бъде преобразувано в умения за решаване на задачи. Вдъхновени от метода сугестопедия – десугестивна педагогика и неформално учене, ние създадохме авторски материали, които помагат на  децата да разбират и с лекота да възприемат материала, необходим за отличната подготовка за изпита. Учейки по този различен начин, всяко дете първо се успокоява, че може да решава задачи и да научи необходимото количество теореми без стрес. След това потопени в различна среда, те започват да трупат умения за решаване на различни типове задачи, част от които започват да решава и напълно самостоятелно, да се справят постепенно все по-добре на контролни в училище и с домашните в къщи.  В преподаването сме включили подаване и активиране на материала по много и различни начини, така че да се възприеме всеки ученик с лекота, съобразено с неговият стил на учене.

Alt Text

Обучение по Математика по специална авторска система, основана на методите сугестопедия и неформално обучение за разкриване на резервния комплекс на децата и развитие на талантите им. Обучението се провежда присъствено в залите на Материка и/или се осъществява чрез комбиниране на синхронно и асинхронно обучение в електронна среда - дистанционно (Online).

Продължителност:
: от септември до юни по предварително изготвен график, съобразен с почивните дни и ваканциите.

МАТЕРИКА ВАРНА

Пакетно Обучение

Хорариум:

Обучението включва над 160 учебни часа ангажирани с подготовка за предстоящата матура:

 • 30 групови занятия
 • 18 индивидуални урока
 • 18 групови упражнения
 • 5 пробни матури
 • повече от 15 допълнителни безплатни часове за решаване на пробни матури по формата на изпита, с проверка и подкрепа от преподавател

Посещения:

В групови занятия: веднъж седмично по 3 уч. часа. Занятията провеждани в делнични дни са съобразени със смените на децата в училище и са дублирани - в предиобедните часове преди или в следобедните часове след училище.
В индивидуални уроци: веднъж седмично през седмица по 1,5 учебни часа.
В групови упражнения: веднъж седмично през седмица по 1,5 учебни часа.

МАТЕРИКА СОФИЯ


Хорариум:

Само школа:
* 30 групови занятия
* 5 пробни матури

Посещения:

В груповин занятия: веднъж седмично по 3 уч. часа. Занятията провеждани в делнични дни са съобразени със смените на децата в училище и са дублирани - в предиобедните часове преди или в следобедните часове след училище.

При желание за предоставяне на допълнителна подкрепа и по-задълбичена работа предлагаме пакет от индивидуални уроци на специална цена.

По време на цялостната подготовка, вашето дете получава:

* Обучение в малки групи, което гарантира качествено обучение с възможност за персонално внимание към всяко дете.

* На всяко занятие се акцентува върху пълното усвояване на задължителния материал от училище и на решаване на допълнителни специални материали , които са подготвени в школата. Занятието завършва със домашна работа.

* Домашната работа са проверява в началото на всяко следващо занятие.

* По време на всяка школа се прави самостоятелен тест или друга самостоятелна работа, което позволява да се следи системната подготовка на учениците.

* Държим на обратната връзка с родителите, за да бъдем по-ефективни в работата си с децата.

и още:

* качествено и професионално обучение от преподавателите на Учебен център "Материка", които имат достатъчно голям опит в подготовката за изпити по математика - работим със сърце от 2005 год .

* всички най-нови материали и помагала, които отговарят на последните изисквания на МОН

* допълнителни авторски разработки на тестове и пробни изпити, които са изключително близки до предстоящия изпит

* допълнителни авторски разработки на сугестопедични материали по математика, които се подготвят за първи път в България единствено при нас

* на всяко занятие получавате допълнителни тестове, разработки и други материали, които съпътстват обучението в групите

* В процеса на работа се акцентира и върху практически указания за разпределяне на времето в изпитна ситуация и техника за решаване на тестове.

* През месеците март, април и май се предоставя възможност учениците на МАТЕРИКА да решават допълнително и безплатно тестове за подготовка, като техните работи се проверяват от преподавателите в центъра

* Достъп до онлайн платформата за дистанционно обучение ( Microsoft Office 365) - materika.net.  

 * Достъп до онлайн платформата с допълнителни ресурси, учебни материали и тестове - MATERIKA ONLINE ACADEMY - https://academy.materika.bg/

* Достъп до онлайн платформата за управление на учебния процес - https://materika.schoolmanage.net

* Получаване на  бюлетин с актуална информация за успеваемостта на обучаемия и дейностите на Фондация Материка.


СЛЕД ОБУЧЕНИЕ ПРИ НАС ДЕЦАТА ЩЕ:

 •           знаят материала от учебника в цялост , не разкъсан, и сами ще могат да правят мисловните връзки и да го използват с лекота на изпита
 •           знаят цялата необходима теория по математика  , дори и да не са имали време да я научат в къщи
 •           могат да прилагат наученото в различни типове задачи, в училище или на пробни изпити, като спонтанно ще се досещат за необходимите решения
 •           спонтанното досещане се задълбочава и паметта става все по – услужлива с времето поради спецификата на методиките
 •           се чувстват уверени, че могат да се справят с различни предизвикателства по предметите
 •           опитват да прилагат нови решения без да се отказват
 •           не се притесняват от грешките, поради начина и спецификата на обучение при нас
 •           се учат да развиват различни навици за учене, които не са им били създадени до този момент и които пречат на тяхното самостоятелно развитие / често оприличавани с мързел, незаинтересованост, апатия и др. /
 •           пишат самостоятелно домашни работи, които дискутират
 •           имат готовност и без притеснение обясняват решението на различни типове материал на дъска или пред други, което им осигурява безпроблемно представяне в училище
 •           имат подкрепа от преподавател – ментор от „Материка“, който работи с тях, за да проследява развитието и да помогне за създаване на навици за самоподготовка, ако такива липсват
 •           могат да се представят все по-добре на пробните изпити, организирани от „Материка“, което гарантира и успешното им представяне на изпитите
 •           искат да решават в допълнително време задачи и тестове в „Материка“ , което гарантира тяхното отлично представяне
 •           учат с радост, идват с желание и вярват в своя успех


Всичко това ни различава много от онова, което се предлага като традиционно образование.

Вярваме, че чрез този уникален подход децата преминават през учебната година с лекота и без да създават излишни негативни емоции, същевременно постигайки изключителни резултати на матурата и успешно осъществявайки своето желание да бъдат приети в предпочитаната гимназия.

В Материка Варна
Групови занятия:
* Събота от 09:30 до 11:45
* Събота от 12:30 до 14:45
* Петък от 10:15 до 12:30 или от 15:30 до 17:45

Индивидуалните уроци и груповите упражнения са според смените на децата.


В Материка София:

ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ

Допълнителни отстъпки

* Две деца от семейсто получават -5% допълнителна отстъпка за всяко дете

* Програма "Лоялност"


Децата посещавали обучения в Материка предходните години имат възможността да се възползват от следните допълнителни отстъпки:

BRONZE - при годишно обучение в Материка в последната година  -5%

SILVER
- при годишно обучение в Материка в последнате две годинии  -8%

GOLD
- при годишно обучение в Материка в последнате три или повече годинии  -10%

Отсъпките се натрупват с отсъпките за плащане на една или две вноски.

* При плащане на вноски,  Материка има право при промяна на икономическите условия да промени едностранно размера на дължимите и неплатени вноски за обучението.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

КАК ПРОТИЧА ОБУЧЕНИЕТО

Едно групово занятие седмично, в което се надгражда материала, предвиден в учебника за 7 клас, като се използва сугетопедичния метод за преподаване на по-голямо количество материал чрез дидактически игри, специално подбрани упражнения и задачи, математически истории и т.н., което води до разкриване на резервите и улеснява възприемането на материала. Различния начин на обучение води до по-голяма ефективност във възприемането на цялостния материал, създаването на връзки между отделните елементи на уроците и решаването на по–голямо количество задачи без стрес и умора.

Един индивидуален урок през седмица (при пакетно обучение), в предварително избран ден, където се обръща специално внимание на пропуските или особеностите на всяко дете при усвояването на материала.

Едно групово упражнение през седмица ( при пакетно обучение), в предварително избран ден, защото работата в екип води до постигане на по-високи резултати и по-добро усвояване на учебния материал.

Акцента на всяко занятие е върху пълното усвояване на материала от училище и върху решаване на допълнителни материали за предстоящия изпит, които са подготвени в школата.

В школите се работи по СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА за изпит, която е една и съща във всички групи, независимо от преподавателите и учениците

Груповото занятие завършва със здължителна домашна работа, която се проверява на индивидуалния урок, груповото упранение и на следващото занятие в школата.

От месец януари до матурата се повеждат ежемесечни пробни изпити в училищна среда. Това дава възможност учениците да се тренират в обстановка, изключително близка до тази на изпита

Alt Text

Light Up Your Mind, Shape Your Future
MATERIKA

Над 17 годишен опит и експертиза в подготовката на ученици за кандидатстване след 7 клас 

Нашият среден резултат от матурата по математика след 7-ми клас 2023 година е 78 точки.Ан Кристин Хадживеличкова - 100т Филип Стаматов – 97 т Павел Герчев – 94 тЙоана Николова - 94 т Калина Димитранова - 93 тМатей Тодоров - 92 тВасил Желев - 90 тИван Митев- 90 тЙоана Николова - 89,25 тМартин Рашити - 87,25 тГабриела Костадинова - 86,5 тЙоана Атанасова - 85 т
Alt Text

Light Up Your Mind, Shape Your Future
MATERIKA

Над 17 годишен опит и експертиза в подготовката на ученици за кандидатстване след 7 клас 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС:

Школата по математика към  МАТЕРИКА е създадена и работи успешно от 2005 година.

Ние вярваме, че ученето може да се случва по много по-лесен, интересен и обогатяващ начин, че всяко дете има уникални възможности и бихме искали да го подкрепим безрезервно по пътя към успеха. 

Работим с удоволствие, децата учат с радост и желание и постигат много високи резултати. 

Използваме методите Сугестопедия и Неформално обучение, за да вдъхновим децата и да разкрием техните творчески и паметови резерви.

Програмата, по която се обучават учениците, е съобразена с новата програма на МОН за тестово изпитване през I модул на изпита и решаване на задачи с подробно решение на две от тях , според изискванията на II модул.

Курсът за подготовка е разработен спрямо най-добрите практики за обучение и включва както теоретичен материал, така и достатъчно задачи и упражнения, като успешно се комбинира материалът от училище с множество допълнителни задачи.

При нас за целия курс на обучение учениците усвояват напълно учебния материал и начина за успешно решаване на тестови въпроси, което води и до отлично представяне на изпитите. Учебните пособия се допълват от допълнително подготвени и разработени материали от преподавателите в школата. От втория учебен срок се стартира провеждането на пробни изпити, които поставят учениците в пряка конкуренция и мотивират успешното им представяне.

Как да запишете детето си

на обучението по математика за подготовка за НВО след 7-ми клас в Материка

1

Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от офисите ни или попълнете формуляра за запитване преди началото на учебната година.

2

Ние ще се свържем с Вас и заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с успеха по Български език и литература.

3

Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за определяне на нивото и да подберем най-подходящото за него ниво.

4

Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.

Работно време на офисите

МАТЕРИКА ВАРНА
понедeлник - петък: 8:30 - 17:30
събота - неделя: 09:00 - 17:00

МАТЕРИКА СОФИЯ
понедeлник - петък: 8:30 - 17:30
събота: 09:00 - 17:00
неделя - почивен ден

Свържете се с нас

Свържете се с нас сега и резервирайте място за специалния ни курс за подготовка на седмокласници.


В случай че се нуждаете от допълнителна информация - обадете ни се на посочените за София или Варна телефони или
направете запитване, чрез формуляра - ние ще се свърщем с Вас в най-скоро време.

С удоволствие ще Ви предоставим допълнителни детайли, които да ви помогнат да вземете информирано решение.

Материка Варна
Материка Варнабул. Мария Луиза 31аoffice@materika.net
+359 887 925757
Материка София
Материка Софияул. Плана планина 1lozenetz@materika.net
+359 886 936363

Офис Варна

Варна

бул. "Мария Луиза" 31

☎️ +359 887 925757

✉️ office@materika.net

Facebook

Instagram

Youtube

Офис Лозенец

София

ул. "Плана планина" 1

☎️+359 886 936363

✉️ lozenetz@materika.net

Facebook

Instagram

Youtube

© 2005 Materika Foundation. All Rights Reserved.

Search